Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Chyła, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55319964100

PBN: 901285

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza numeryczna procesu kucia wału pośredniegoNumerical analysis of forging process of layshaft / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowegoThe analysis of the effect of billet material on the machanism of wear in forming die inserts in the process of railway bumper formation / Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza parametrów procesu kucia odkuwki matrycowej o złożonym kształcieAnalysis of die-forging process parameters of complex shape forging / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 2, s. 173–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu kucia odkuwki dla przemysłu energetycznegoAnalysis of forging forgings for power industry / Stec Przemysław, Paweł CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 225–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kształtowanie plastyczne materiałów wysokotopliwych o strukturze odlewniczej i podwyższonej porowatościPlastic forming of high-melted materials with casting structure and increased porosity / P. CHYŁA, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK, J. ŁUKSZA // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 498–501. — Bibliogr. s. 500–501, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Kucie stopu tytanu $Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si$ w warunkach izotermicznychForging of titanium alloy $Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si$ under isothermal conditions / Piotr CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 8, s. 518–523. — Bibliogr. s. 523

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mechanizm powstawania zakuć w procesie wydłużania swobodnego dużych wlewkówLaps forming mechanism during large ingots cogging process / Jan SIŃCZAK, Paweł CHYŁA, Damian Lodarski // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 296–301. — Bibliogr. s. 301. — Dzień Hutnika 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Minimalizacja nacisków w procesie kucia precyzyjnego kół zębatychMinimization of pressures of gear wheel in precision forging / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 10, s. 574–577. — Bibliogr. s. 577

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, naciski jednostkowe , koło zębate, kucie precyzyjne

  keywords: numerical modelling, precision forging, unit pressure, gear wheel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Numeryczna symulacja multioperacyjnego procesu kucia odkuwek wielkogabarytowychNumerical simulation of multi-operational large-size forging process / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 302–305. — Bibliogr. s. 305. — Dzień Hutnika 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Numeryczne wyznaczanie nomogramów metodą pierścieni BurgdorfaNumerical determination of nomograms by Burgdorf's rings method / Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2011 z. 238, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24. — FiMM 2011 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej : Jabłonna 19–21.05.2011 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optymalizacja kształtu wsadu w procesie kucia dokładnego odkuwki ustalaczaStock shape optimization in retainer forging process / Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 3, s. 153–157. — Bibliogr. s. 157

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, ustalacz, stop Ti-6Al-4V

  keywords: numerical modelling, die forging, retainer, Ti-6Al-4V alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pękanie wlewków jako efekt zakucia w procesie wydłużania swobodnegoCracking of the ingot as a result of a lap in the cogging process / Paweł CHYŁA, Damian Lodarski, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 11, s. 792–800. — Bibliogr. s. 800

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Proces kucia korby wału składanego silnika okrętowegoCrank forging process in production of the built-up marine engine crankshafts / Paweł CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 10, s. 696–699. — Bibliogr. s. 699

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Proces kucia w matrycy składanej trójnarzędziowejForging process in three tool folding die / Kamil Bizub, Paweł CHYŁA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 20, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób i urządzenie do oceny współczynnika tarcia w izotermicznych procesach obróbki plastycznej[Method and apparatus for evaluating the coefficient of friction under isothermal forming processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SIŃCZAK Jan, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, PAĆKO Marek, SKUBISZ Piotr, BEDNAREK Sylwia, CHYŁA Paweł, CELADYN Krzysztof. — Int.Cl.: G01N 19/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405013 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.405013 z dn. 2013-08-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 17, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405013A1.pdf

 • słowa kluczowe: współczynnik tarcia, kucie izotermiczne, stopy specjalne, przeróbka plastyczna na gorąco

  keywords: friction coefficient, hot forming, isothermal forging, special alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ nierównomierności temperatury materiału wyjściowego na parametry procesu kuciaStock temperature non-uniformity influence on forging process parameters / Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Jan SIŃCZAK // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2010 t. 21 nr 1, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ parametrów odkształcania na mikrostrukturę stopu $Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si$Influence of deformation parameters on microstructure of $Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si$ alloy / Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 4, s. 271–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ tarcia na proces kształtowania cienkościennych odkuwek z dwufazowego stopu tytanu $Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si$Effect of friction on forming process of thin-walled forgings of two-phase titanium alloy $Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si$ / Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 6, s. 344–347. — Bibliogr. s. 347

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ wstępnego kucia na zagęszczanie struktury odlewniczej dużych wlewków kuziennychInfluence of initial forging on densification of casting structure of large ingots / Paweł CHYŁA, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 3, s. 239–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane właściwości wysokotopliwego stopu na bazie niklu w stanie po kuciuSelected properties of high-melted nickel based alloy after forging / P. CHYŁA, M. WOJTASZEK, S. BEDNAREK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. SIŃCZAK // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 494–497. — Bibliogr. s. 496, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Katedra Przeróbki Plastycznej Metali, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wytwarzanie łopatek turbin metodami przeróbki plastycznej – analiza numerycznaProduction of turbine vanes by means of plastic working methods – with use of numerical analysis / Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 8–9, s. 580–582, 584. — Bibliogr. s. 584

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zaawansowane projektowanie procesu walcowania kuźniczegoAutomated design of reducer rolling technology / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 650–654. — Bibliogr. s. 654

 • słowa kluczowe: walcowanie kuźnicze, przedkuwka, kucie wielozabiegowe, korbowód

  keywords: forge rolling, forging preform, multistage die forging, connecting-rod

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Zachowanie się wewnętrznych nieciągłości podczas kucia matrycowego odkuwki ze stopu $Ni-Fe-Mo$ : [abstract][The behavior of the internal discontinuities during closed-die forging of the $Ni-Fe-Mo$ alloy forging] / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Janusz KRAWCZYK, Tomasz TOKARSKI, Łukasz LISIECKI // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: