Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kiesiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9518-5498

ResearcherID: brak

Scopus: 55537184100

PBN: 3993987

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
2
  • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
3
  • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
4
  • Badania syntezy kompozytów $Cu-CNTs$ metodą metalurgii proszków
5
  • Badania wpływu dodatku srebra do miedzi na właściwości mechaniczne i elektryczne drutów przeznaczonych do budowy cewek elektromagnesów wytwarzających impulsowe pole magnetyczne
6
  • Flat rolled product made of a copper alloy comprising silver
7
  • Projektowanie i badania nowej generacji urządzenia naprężającego sieć trakcyjną
8
  • System pomiaru parametrów eksploatacyjnych kolejowej sieci trakcyjnej
9
  • Wpływ parametrów ciągłego odlewania na jakość kompozytów $Cu-C$ pod kątem możliwości ich przetwórstwa w procesie ciągnienia
10
  • Wytwarzanie oraz wybrane właściwości nasycanych Sn i Zn materiałów węglowych stosowanych na ślizgi elektryczne