Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kiesiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9518-5498

ResearcherID: brak

Scopus: 55537184100

PBN: 3993987

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
2
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
3
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
4
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
5
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
6
 • Badania nad syntezą metalurgiczną oraz procesem ciągłego odlewania stopów aluminium w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w warunkach przemysłowych na linii z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury
7
 • Badania syntezy kompozytów $Cu-CNTs$ metodą metalurgii proszków
8
 • Badania własności użytkowych oraz strukturalnych odlewów z aluminium serii 6xxx otrzymanych z linii ciągłego odlewania w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego
9
 • Badania wpływu dodatku srebra do miedzi na właściwości mechaniczne i elektryczne drutów przeznaczonych do budowy cewek elektromagnesów wytwarzających impulsowe pole magnetyczne
10
 • Badania wpływu zawartości grafenu na zespół własności elektryczno-mechanicznych drutów wytworzonych z kompozytów ${Al-C}$ i ${Cu-C}$
11
 • Flat rolled product made of a copper alloy comprising silver
12
 • Modelowe badania nad opracowaniem geometrii profilu nośnego do kolejowych nakładek stykowych
13
 • New aluminum base materials for use on electrical purposes
14
 • New type of lightweight railway overhead line carrying equipment
15
 • Płaszcz walca - krystalizatora do ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów
16
 • Projektowanie i badania nowej generacji urządzenia naprężającego sieć trakcyjną
17
 • Researches on the production of conductive aluminium-graphene composites
18
 • Rheological resistance of CuAg15 alloy wires
19
 • Sposób wytwarzania drutów ze stopów $Cu-Ag$
20
 • Sposób wytwarzania drutów ze stopów $Cu-Ag$
21
 • System nowej generacji elementów połączeń nośnych kolejowej górnej sieci trakcyjnej
22
 • System pomiaru parametrów eksploatacyjnych kolejowej sieci trakcyjnej
23
 • Układ zalewowy do linii ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów
24
 • Walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów
25
 • Wpływ parametrów ciągłego odlewania na jakość kompozytów $Cu-C$ pod kątem możliwości ich przetwórstwa w procesie ciągnienia