Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kiesiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9518-5498

ResearcherID: brak

Scopus: 55537184100

PBN: 3993987

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2013 R. 80 nr 1, s. 51–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX oraz 8XXX uzyskanych w linii TRC : [abstract]
  AutorzyWojciech ŚCIĘŻOR, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoOMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 8XXX oraz 3XXX uzyskanych w linii TRC
  AutorzyWojciech ŚCIĘŻOR, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 11, s. 627–632
 • słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting, własności elektryczne i mechaniczne taśm odlewanych

  keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting, casts mechanical and electrical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAnaliza zmian odporności cieplnej stopów Cu-Ag z przeznaczeniem na wyroby branży elektroenergetycznej
  AutorzyE. SIEJA-SMAGA, A. KAWECKI, T. KNYCH, A. MAMALA, G. KIESIEWICZ, P. KWAŚNIEWSKI
  ŹródłoXLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013]. — S. 434–438
 • słowa kluczowe: stopy Cu-Ag, odporność cieplna, druty, proces ciągnienia, wysoka wytrzymałość, wysoka przewodność

  keywords: high strength, drawing process, Cu-Ag alloys, wires, heat resistance , high electrical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania nad otrzymywaniem nanometrycznych materiałów kompozytowych typu Covetic : [abstract]
  AutorzyPaweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Beata SMYRAK, Wojciech ŚCIĘŻOR
  ŹródłoOMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania nad otrzymywaniem nanometrycznych materiałów kompozytowych typu Covetic
  AutorzyPaweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Beata SMYRAK, Wojtek ŚCIĘŻOR
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 11, s. 698–703
 • słowa kluczowe: Covetic, grafen, węgiel aktywowany, kompozyt miedź-węgiel

  keywords: activated carbon, graphene, Covetic, copper-carbon composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania nad procesem ciągłego odlewania prętów ze stopu aluminium gatunku EN AW-8176 uzyskanych z przewodowego złomu
  AutorzyMichał JABŁOŃSKI, Tadeusz KNYCH, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 8, s. 417–421
 • słowa kluczowe: COiW metodą C-P, COP, EN AW-8176

  keywords: CCR by C-P method, EN AW-8176, HCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania własności mechaniczno-elektrycznych blach z aluminium serii 1XXX oraz 8XXX uzyskiwanych z wsadu odlewanego w układzie ciągłym
  AutorzyAndrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Wojciech ŚCIĘŻOR, Grzegorz KIESIEWICZ, Artur KAWECKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 7, s. 374–379
 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, aluminium, walcowanie na zimno, odlewanie ciągłe

  keywords: heat treatment, cold rolling, continuous casting, aluminum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania własności oraz struktury taśm z aluminium otrzymywanych metodą twin roll casting
  AutorzyAndrzej MAMALA, Wojciech ŚCIĘŻOR, Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 12, s. 819–822
 • słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting

  keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania wpływu ciągnienia i obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i elektryczne drutów ze stopów CuAg5 i CuAg15 z linii ciągłego topienia i odlewania
  AutorzyArtur KAWECKI, Tadeusz KNYCH, Eliza SIEJA-SMAGA, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Agata Pacewicz
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2013 R. 80 nr 1, s. 47–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułNowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
  AutorzyTadeusz KNYCH, Artur KAWECKI, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Beata SMYRAK, Eliza SIEJA-SMAGA
  ŹródłoKABEL 2013 : elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne : XX konferencja szkoleniowo-techniczna : Zakopane, 12–15 marca 2013 r. : materiały konferencyjne. — Lublin : Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „ENERGETYK”, [2013]. — S. 67–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułPrzewód do elektroenergetycznych linii napowietrznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, SMYRAK Beata
  DetailsInt.Cl.: H01B 5/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397200 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.397200 z dn. 2011-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 12, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397200A1.pdf
 • słowa kluczowe: przewód elektryczny, elektroenergetyczne linie napowietrzne

  keywords: cord, overhead power lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: