Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kiesiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9518-5498

ResearcherID: brak

Scopus: 55537184100

PBN: 3993987

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 234 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza i badania konstrukcji wsporczych produkcji ZNTK Paterek
  AutorzyT. KNYCH, P. KWAŚNIEWSKI, A. MAMALA, A. KAWECKI, G. KIESIEWICZ, J. Giminski, R. Koczaj, J. Maślanka, M. Ruciński, B. Czerniak, A Rojek, W. Majewski, K. Woźniak
  ŹródłoSEMTRAK 2010 : XIV ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : Zakopane, październik 2010 : materiały konferencyjne : sekcja I: Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; sekcja II: Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; sekcja III: Sterowanie ruchem kolejowym ; sekcja IV: Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie szynowym ; panel: Koleje dużych prędkości / do druk. przygot. Wiesław Jakubas ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, [2010]. — S. 77–90
2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza numeryczna kolejowych konstrukcji wsporczych na bazie profili zamkniętych
  AutorzyT. KNYCH, A. MAMALA, A. KAWECKI, P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, J. Giminski, R. Koczaj, J. Maślanka, M. Ruciński, B. Czerniak, A. Rojek, W. Majewski, K. Woźniak
  ŹródłoSEMTRAK 2010 : XIV ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : Zakopane, październik 2010 : materiały konferencyjne : sekcja I: Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; sekcja II: Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; sekcja III: Sterowanie ruchem kolejowym ; sekcja IV: Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie szynowym ; panel: Koleje dużych prędkości / do druk. przygot. Wiesław Jakubas ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, [2010]. — S. 91–102
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zagadnień punktowego zgrzewania oporowego blach stalowych z pokryciem antykorozyjnym w postaci cynku
  AutorzyKrystian FRANCZAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wojciech ŚCIĘŻOR, Michał SADZIKOWSKI, Paweł STRZĘPEK
  ŹródłoMateriały i technologie XXI wieku : XXI międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 16 maja 2019 r. / red. Marcin Godzierz, [et al.] ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, [2019]. — S. 15
4
 • [referat, 2019]
 • TytułBadania metalurgiczne nad wykorzystaniem wyeksploatowanych złomów trakcyjnych
  AutorzyMichał SADZIKOWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wojciech ŚCIĘŻOR, Paweł KWAŚNIEWSKI, Krystian FRANCZAK, Paweł STRZĘPEK
  ŹródłoMateriały i technologie XXI wieku : XXI międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 16 maja 2019 r. / red. Marcin Godzierz, [et al.] ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, [2019]. — S. 20–21
5
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania nad stopami $Cu-Mg$ przeznaczonymi do zastosowania na elementy sieci jezdnej linii kolejowych zasilanych prądem przemiennym
  AutorzyArtur KAWECKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Beata SMYRAK
  ŹródłoSEMTRAK 2010 : XIV ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : Zakopane, październik 2010 : materiały konferencyjne : sekcja I: Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; sekcja II: Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; sekcja III: Sterowanie ruchem kolejowym ; sekcja IV: Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie szynowym ; panel: Koleje dużych prędkości / do druk. przygot. Wiesław Jakubas ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, [2010]. — S. 449–458
6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułBramka trakcji elektrycznej
  InventorZakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PATEREK Spółka Akcyjna, Paterek ; wynalazca: Janusz Giminski, Ryszard Koczaj, Jerzy Maślanka, Bernard Czerniak, Maciej Ruciński, Waldemar Niewiadomski, Tadeusz KNYCH, Artur Rojek, Kazimierz Woźniak, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wiesław Majewski
  DetailsInt.Cl.: E04B 1/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226391 B1 ; Udziel. 2017-01-25 ; Opubl. 2017-07-31. — Zgłosz. nr P.394851 z dn. 2011-05-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226391B1.pdf
7
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułBramka trakcji elektrycznej
  InventorZakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PATEREK Spółka Akcyjna, Paterek ; wynalazca: Giminski Janusz, Koczaj Ryszard, Maślanka Jerzy, Czerniak Bernard, Ruciński Maciej, Niewiadomski Waldemar, KNYCH Tadeusz, Rojek Artur, Woźniak Kazimierz, MAMALA Andrzej, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, Majewski Wiesław
  DetailsInt.Cl.: E04B 1/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394851 A1 ; Opubl. 2012-11-19. — Zgłosz. nr P.394851 z dn. 2011-05-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 24, s. 29-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394851A1.pdf
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułDruty ze stopu aluminium do przewodów elektroenergetycznych oraz kabli elektroenergetycznych
  InventorTELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, SMYRAK Beata, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, JABŁOŃSKI Michał, KIESIEWICZ Grzegorz, ŚCIĘŻOR Wojciech, KORZEŃ Kinga, SIEJA-SMAGA Eliza, GNIEŁCZYK Marek, KOWAL Radosław, GRZEBINOGA Justyna, Siemiński Jakub, TOKARSKI Mariusz, Kaczkowski Marek, Korbut Dariusz, Mączek Janusz, Kulma Robert, Dziadkowiec Sławomir, Eichler Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: C22F 1/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410256 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410256 z dn. 2014-11-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 12, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410256A1.pdf
9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułDruty ze stopu aluminium do przewodów elektroenergetycznych oraz kabli elektroenergetycznych
  InventorTELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Michał JABŁOŃSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wojciech ŚCIĘŻOR, Kinga KORZEŃ, Eliza SIEJA-SMAGA, Marek GNIEŁCZYK, Radosław KOWAL, Justyna GRZEBINOGA, Jakub Siemiński, Mariusz TOKARSKI, Marek Kaczkowski, Dariusz Korbut, Janusz Mączek, Robert Kulma, Sławomir Dziadkowiec, Zbigniew Eichler
  DetailsInt.Cl.: C22F 1/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226511 B1 ; Udziel. 2016-11-25 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.410256 z dn. 2014-11-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226511B1.pdf
10
 • [wzór przemysłowy, 2017]
 • TytułGłowica chłodząca
  InventorADAMED Witold Gajdek Adam Pęczar Spółka Jawna, Rzeszów ; twórca: Tadeusz KNYCH, Paweł KWAŚNIEWSKI, Andrzej MAMALA, Grzegorz KIESIEWICZ, Artur KAWECKI, Beata SMYRAK, Michał JABŁOŃSKI, Kinga KORZEŃ, Wojciech ŚCIĘŻOR, Andrzej NOWAK, Eliza SIEJA-SMAGA, Marek GNIEŁCZYK, Radosław KOWAL, Szymon KORDASZEWSKI, Justyna GRZEBINOGA, Bartosz JURKIEWICZ, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Krystian FRANCZAK, Witold Gajdek, Bartosz Kochan, Adam Pęczar
  DetailsLocarno Class: 15-09textsuperscript{10}. — European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Zarejestrowany wzór wspólnotowy ; RCD 003511468-0001 ; Opubl. 2017-12-22. — Zgłosz. nr 003511468-0001 z dn. 2016-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RCD003511468_0001.pdf
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułGłowica chłodząca do odlewania ciągłego metali nieżelaznych i ich stopów
  InventorADAMET Witold Gajdek, Adam Pęczar Spółka Jawna, Rzeszów ; wynalazca: Gajdek Witold, Pęczar Adam, Kochan Bartosz, KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, ŚCIĘŻOR Wojciech, KAWECKI Artur, SMYRAK Beata, KOWAL Radosław, KORDASZEWSKI Szymon, FRANCZAK Krystian, GRZEBINOGA Justyna, SIEJA-SMAGA Eliza, KORZEŃ Kinga, NOWAK Andrzej, JABŁOŃSKI Michał, ZASADZIŃSKA Małgorzata, GNIEŁCZYK Marek, JURKIEWICZ Bartosz
  DetailsInt.Cl.: B22D 11/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420948 A1 ; Opubl. 2018-09-24. — Zgłosz. nr P.420948 z dn. 2017-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 20, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420948A1.pdf
12
 • [wzór przemysłowy, 2018]
 • TytułIzolator cięgnowy
  InventorKUCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stargard ; twórca: Mirosław Kuca, [et al.], Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Beata SMYRAK, Wojciech ŚCIĘŻOR, Kinga KORZEŃ, Radosław KOWAL, Krystian FRANCZAK, Justyna GRZEBINOGA, Eliza SIEJA-SMAGA, Andrzej NOWAK, Szymon KORDASZEWSKI, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Zdzisław Zajkowski
  DetailsLocarno Class: 13-03textsuperscript{10}. — Polska. — Opis ochronny wzoru przemysłowego ; PL 23930 S2 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr 25439 z dn. 2017-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL23930S2.pdf
13
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułKonstrukcja do ochrony tygla przed utlenianiem
  InventorTELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Siemiński Jakub, TOKARSKI Mariusz, Kaczkowski Marek, Lenard Kazimierz, KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, SMYRAK Beata, KORZEŃ Kinga, SIEJA-SMAGA Eliza, KORDASZEWSKI Szymon, JABŁOŃSKI Michał, NOWAK Andrzej, GNIEŁCZYK Marek, ZASADZIŃSKA Małgorzata, JURKIEWICZ Bartosz
  DetailsInt.Cl.: F27B 14/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415798 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415798 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 14, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415798A1.pdf
14
 • [wzór przemysłowy, 2018]
 • TytułKońcówka popychacza
  InventorTELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; twórca: Jakub Siemiński, Mariusz TOKARSKI, Marek Kaczkowski, Kazimierz Lenard, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Beata SMYRAK, Kinga KORZEŃ, Eliza SIEJA-SMAGA, Szymon KORDASZEWSKI, Michał JABŁOŃSKI, Andrzej NOWAK, Marek GNIEŁCZYK, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Bartosz JURKIEWICZ
  DetailsLocarno Class: 15-09textsuperscript{10}. — European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Zarejestrowany wzór wspólnotowy ; RCD 002930362-0001 ; Opubl. 2018-07-04. — Zgłosz. nr 002930362-0001 z dn. 2015-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RCD002930362_0001.pdf
15
 • [wzór przemysłowy, 2017]
 • TytułMachine tools, abrading and founding machinery
  InventorADAMED Witold Gajdek Adam Pęczar Spółka Jawna, Rzeszów ; twórca: Witold Gajdek, Adam Pęczar, Bartosz Kochan, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wojciech ŚCIĘŻOR, Artur KAWECKI, Beata SMYRAK, Radosław KOWAL, Szymon KORDASZEWSKI, Krystian FRANCZAK, Justyna GRZEBINOGA, Eliza SIEJA-SMAGA, Kinga KORZEŃ, Andrzej NOWAK, Michał JABŁOŃSKI, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Marek GNIEŁCZYK, Bartosz JURKIEWICZ
  DetailsLocarno Class: 15-09textsuperscript{10}. — European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Zarejestrowany wzór wspólnotowy ; RCD 003818053-0001 ; Opubl. 2017-04-03. — Zgłosz. nr 003818053-0001 z dn. 2017-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RCD003818053_0001.pdf
16
 • [wzór przemysłowy, 2017]
 • TytułMetal profiles, interlocking profiles, supporting sections
  InventorCARBO-GRAF, Racibórz ; twórca: Romuald Wycisk, Michał Śliwka, Tadeusz KNYCH, Paweł KWAŚNIEWSKI, Szymon KORDASZEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Andrzej MAMALA, Wojciech ŚCIĘŻOR, Krystian FRANCZAK, Kinga KORZEŃ, Eliza SIEJA-SMAGA, Artur KAWECKI
  DetailsLocarno Class: 25-01textsuperscript{10}. — European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Zarejestrowany wzór wspólnotowy ; RCD 003789783-0001 ; Opubl. 2017-03-13. — Zgłosz. nr 003789783-0001 z dn. 2017-03-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RCD003789783_0001.pdf
17
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułNarzędzia walcowe do zagęszczania żył koncentrycznych o budowie wielodrutowej oraz sposób zagęszczania żył koncentrycznych o budowie wielodrutowej
  InventorCzarnecki Piotr TECHNO-EXPERT, Bydgoszcz ; wynalazca: Czarnecki Piotr, MAMALA Andrzej, KNYCH Tadeusz, KIESIEWICZ Grzegorz
  DetailsInt.Cl.: H01B 13/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402837 A1 ; Opubl. 2014-09-01. — Zgłosz. nr P.402837 z dn. 2013-02-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 18, s. 42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402837A1.pdf
18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułNarzędzia walcowe do zagęszczania żył koncentrycznych o budowie wielodrutowej oraz sposób zagęszczania żył koncentrycznych o budowie wielodrutowej
  InventorCzarnecki Piotr TECHNO-EXPERT, Bydgoszcz ; wynalazca: Piotr Czarnecki, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Grzegorz KIESIEWICZ
  DetailsInt.Cl.: H01B 13/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224436 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2016-12-30. — Zgłosz. nr P.402837 z dn. 2013-02-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224436B1.pdf
19
 • [monografia, 2018]
 • TytułNowoczesny system podwieszenia kolejowej górnej sieci trakcyjnej : monografia habilitacyjna
  AutorzyGrzegorz KIESIEWICZ
  DetailsKraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. — 209, [1] s.
20
 • [referat, 2016]
 • TytułOpracowanie geometrii i badania MES aluminiowych profili nośnych przeznaczonych do nowej generacji nakładek stykowych
  AutorzyPaweł KWAŚNIEWSKI, Szymon KORDASZEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Tadeusz KNYCH, Krystian FRANCZAK, Andrzej MAMALA, Wojciech ŚCIĘŻOR, Romuald Wycisk, Roman Majnusz, Tomasz Wycisk, Bogusław Rybicki
  ŹródłoSEMTRAK 2016 : XVII ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej : Sekcja I: Superkondensatory i oszczędność energii w transporcie ; Sekcja II: Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; Sekcja III: Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; Sekcja IV: Eksploatacja urządzeń trakcji elektrycznej ; Sekcja V: Sterowanie ruchem i kompatybilność w transporcie : Zakopane, październik 2016 : materiały konferencyjne / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2016. — S. 261–270
21
 • [referat, 2016]
 • TytułOpracowanie wytycznych do projektowania nowego typu nakładek stykowych
  AutorzyPaweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Tadeusz KNYCH, Artur Rojek, Wiesław Majewski, Marek Kaniewski, Krystian FRANCZAK, Andrzej MAMALA, Wojciech ŚCIĘŻOR, Romuald Wycisk, Roman Majnusz, Tomasz Wycisk, Bogusław Rybicki
  ŹródłoSEMTRAK 2016 : XVII ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej : Sekcja I: Superkondensatory i oszczędność energii w transporcie ; Sekcja II: Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; Sekcja III: Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; Sekcja IV: Eksploatacja urządzeń trakcji elektrycznej ; Sekcja V: Sterowanie ruchem i kompatybilność w transporcie : Zakopane, październik 2016 : materiały konferencyjne / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2016. — S. 255–260
22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułSłup do trakcji elektrycznej
  InventorZakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PATEREK Spółka Akcyjna, Paterek ; wynalazca: Janusz Giminski, Ryszard Koczaj, Jerzy Maślanka, Bernard Czerniak, Maciej Ruciński, Waldemar Niewiadomski, Tadeusz KNYCH, Artur Rojek, Kazimierz Woźniak, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Paweł KWAŚNIEWSKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Wiesław Majewski
  DetailsInt.Cl.: E04H 12/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226252 B1 ; Udziel. 2016-12-13 ; Opubl. 2017-07-31. — Zgłosz. nr P.394314 z dn. 2011-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226252B1.pdf
23
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSłup do trakcji elektrycznej
  InventorZakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PATEREK Spółka Akcyjna, Paterek ; wynalazca: Giminski Janusz, Koczaj Ryszard, Maślanka Jerzy, Czerniak Bernard, Ruciński Maciej, Niewiadomski Waldemar, KNYCH Tadeusz, Rojek Artur, Woźniak Kazimierz, MAMALA Andrzej, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, Majewski Wiesław
  DetailsInt.Cl.: E04H 12/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394314 A1 ; Opubl. 2012-09-24. — Zgłosz. nr P.394314 z dn. 2011-03-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 20, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394314A1.pdf
24
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób skręcania przewodów wielodrutowych
  InventorTELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, SMYRAK Beata, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, JABŁOŃSKI Michał, KIESIEWICZ Grzegorz, Mirek Piotr, Siemiński Jakub, TOKARSKI Mariusz, Kaczkowski Marek, Korbut Dariusz, Mączek Janusz, Kulma Robert, Dziadkowiec Sławomir, Eichler Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: B21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415219 A1 ; Opubl. 2017-06-19. — Zgłosz. nr P.415219 z dn. 2015-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 13, s. 15-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415219A1.pdf
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób wtapiania granulatu Cu do ciekłej miedzi i zestaw do realizacji tego sposobu
  InventorTELE-FONIKA Kable Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Siemiński Jakub, TOKARSKI Mariusz, Kaczkowski Marek, Lenard Kazimierz, KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, SMYRAK Beata, KORZEŃ Kinga, SIEJA-SMAGA Eliza, KORDASZEWSKI Szymon, JABŁOŃSKI Michał, NOWAK Andrzej, GNIEŁCZYK Marek, ZASADZIŃSKA Małgorzata, JURKIEWICZ Bartosz
  DetailsInt.Cl.: F27D 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415489 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415489 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 14, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415489A1.pdf