Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kiesiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9518-5498

ResearcherID: brak

Scopus: 55537184100

PBN: 3993987

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 173, z ogólnej liczby 224 publikacji Autora


1
 • Analiza numeryczna nacisku metalu na ścianę ciągadła w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej
2
 • Analiza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego
3
 • Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX oraz 8XXX uzyskanych w linii TRC
4
 • Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 8XXX oraz 3XXX uzyskanych w linii TRC
5
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
6
 • Analiza wpływu prękości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej
7
 • Analiza zmian odporności cieplnej stopów Cu-Ag z przeznaczeniem na wyroby branży elektroenergetycznej
8
 • Analiza zużycia elektrod nasadkowych podczas procesu punktowego zgrzewania oporowego
9
 • Analysis of traction scrap applicability for the manufacturing of carrying and conducting equipment designed for overhead contact lines
10
 • Analytical model for the high temperature low sag conductor knee point determination
11
 • An analytical model for the high temperature low sag conductor knee point determination
12
 • Badania eksperymentalne nowej generacji systemu połączeń kablowych stosowanych na cele elektroenergetyczne
13
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji nakładek stykowych dedykowanych do kolejowych sieci trakcyjnych
14
 • Badania i charakteryzacja kompozytów miedź-grafen
15
 • Badania mechanizmów odkształceń elementów śrubowego systemu połączeń kabli elektroenergetycznych
16
 • Badania nad dyfuzją cynku do elektrod nasadkowych CuCrZr w procesie zgrzewania oporowego stalowych blach karoseryjnych
17
 • Badania nad modelowaniem fizycznym procesu kucia mosiądzów z dodatkiem niklu i krzemu przeznaczonych na cele elektryczne
18
 • Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
19
 • Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
20
 • Badania nad nowymi materiałami na bazie miedzi przeznaczonymi na przewody jezdne kolei dużych prędkości jazdy
21
 • Badania nad odkształcalnością w procesie ciągnienia kompozytów aluminium-grafen i aluminium-nanorurki węglowe
22
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
23
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
24
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
25
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej