Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kiesiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9518-5498

ResearcherID: brak

Scopus: 55537184100

PBN: 3993987

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
5
6
7
8
  • Płaszcz walca-krystalizatora do ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów[Sleeve of the roll-crystallizer for continuous casting of non-ferrous metals and their alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAMALA Andrzej, KNYCH Tadeusz, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, ŚCIĘŻOR Wojciech, KAWECKI Artur, SMYRAK Beata. — Int.Cl.: B22D 11/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405541 A1 ; Opubl. 2015-04-13. — Zgłosz. nr P.405541 z dn. 2013-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 8, s. 10. — Błędnie podane nazwisko: ŚCIEŻOR Wojciech. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405541A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
14
15
  • Przewód do elektroenergetycznych linii napowietrznych[Cable for overhead power lines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KNYCH Tadeusz, MAMALA Andrzej, KAWECKI Artur, KWAŚNIEWSKI Paweł, KIESIEWICZ Grzegorz, SMYRAK Beata. — Int.Cl.: H01B 5/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397200 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.397200 z dn. 2011-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397200A1.pdf

  • słowa kluczowe: przewód elektryczny, elektroenergetyczne linie napowietrzne

    keywords: cord, overhead power lines

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25