Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Pijocha, mgr

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem20992
201511
201411
2013211
20125311
2011853
201011
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem206122
201511
201411
2013211
20125212
2011826
201011
2009211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20155
201511
201411
201322
201255
2011862
201011
200922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20416
201511
201411
2013211
201255
201188
201011
200922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem201010
201511
201411
201322
2012514
2011835
201011
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem201010
201511
201411
201322
2012514
2011835
201011
20092111
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezu
  AutorzyDawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Waldemar Mróz, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoWspółczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — S. 121–122
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCytocompatibility of the selected calcium phosphate based bone cements: comparative study in human cell culture
  AutorzyRadosław Olkowski, Piotr Kaszczewski, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Dawid PIJOCHA, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Małgorzata Lewandowska-Szumieł
  ŹródłoJournal of Materials Science: Materials in Medicine. — 2015 vol. 26 iss. 12, s. 1–12, art. no. 270. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10856-015-5589-x.pdf
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEffect of retardants on the heat release during setting of bone cement-type composites
  AutorzyD. PIJOCHA, G. ŁÓJ, W. NOCUŃ-WCZELIK, A. ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2011 vol. 49 iss. 2, s. 204–209. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol49_2/49210.pdf
5
 • [referat, 2011]
 • TytułMicrostructure and phase composition of novel bone substitutes based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulfate
  AutorzyDawid PIJOCHA, Joanna CZECHOWSKA, Mirosław M. BUĆKO, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 107
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMikrostruktura, skład fazowy i wytrzymałość mechaniczna nowych substytutów kostnych opartych na hydroksyapatycie, fosforanie magnezu i siarczanie(VI) wapnia
  AutorzyDawid PIJOCHA, Joanna CZECHOWSKA, Mirosław M. BUĆKO, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 4, s. 773–778
7
 • [referat, 2011]
 • TytułNovel biphasic magnesium phosphate – hydroxyapatite biomaterial
  AutorzyD. PIJOCHA, Z. PASZKIEWICZ, A. ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoESAO-ASAIO : Winter School 2011 : advancing roles: biomaterials in artificial organs and regenerative medicine : passive to active bioreactive : Austria, January 26textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th}, 2011 : programme. — [Austria : s. n.], [2011]. — S. 62
8
 • [referat, 2011]
 • TytułNovel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for bone substitution and regeneration
  AutorzyDawid PIJOCHA, Joanna CZECHOWSKA, Mirosław BUĆKO, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoSummer school: Biocompatibility of nanoparticles [Dokument elektroniczny] : seventh framework programme, the people : July 3–6, 2011, Warsaw, Poland / Pharmidex, AGH, University of Brighton. — [Poland : s. n.], 2011. — S. 47
9
 • [referat, 2012]
 • TytułNovel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for substitution and regeneration of bone
  AutorzyDawid PIJOCHA, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoI Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — S. 112
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPhysicochemical properties of the novel biphasic hydroxyapatite – magnesium phosphate biomaterial
  AutorzyDawid PIJOCHA, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna SLÓSARCZYK
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2013 vol. 15 no. 3, s. 53–63. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol15No3/7.pdf
11
 • [referat, 2011]
 • TytułSelf setting calcium-magnesium phosphate cement for bone regeneration : poster abstract
  AutorzyDawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — [Sweden : s. n.], [2011]. — S. [1], Poster 1018
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŚLÓSARCZYK Anna, PASZKIEWICZ Zofia, PIJOCHA Dawid
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395244 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.395244 z dn. 2011-06-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 8, s. 4-5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395244A1.pdf
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułSposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Dawid PIJOCHA
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214987 B1 ; Udziel. 2013-04-17 ; Opubl. 2013-10-31. — Zgłosz. nr P.395244 z dn. 2011-06-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214987B1.pdf
14
 • [referat, 2009]
 • TytułSynthesis, structural properties and thermal stability of Mn-doped hydroxyapatite
  AutorzyCzesława PALUSZKIEWICZ, Dawid PIJOCHA, Maciej SITARZ, Mirosław BUĆKO, Aneta ZIMA, Anna Chróścicka, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoXtextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009. — S. 110–111
15
16
 • [referat, 2011]
 • TytułThe influence of heat treatment of titanium doped hydroxyapatite on the properties and in vitro behavior of calcium sulfate-TiHA composite materials
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Dawid PIJOCHA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 109
17
 • [referat, 2012]
 • TytułWłaściwości reologiczne kompozytowych materiałów typu cementowego na bazie fosforanów wapnia i magnezu
  AutorzyDawid PIJOCHA, Agata STEMPKOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 37
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ domieszek manganu na stabilność termiczną i chemiczną, spiekalność oraz właściwości mechaniczne bioceramiki hydroksyapatytowej
  AutorzyDawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Waldemar Mróz, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2009 R. 60 [nr] 1, s. 10–16
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ obróbki cieplnej hydroksyapatytu dotowanego tytanem (TiHA) na właściwości i zachowanie w warunkach {em in vitro} kompozytów na bazie siarczanu(VI) wapnia i TiHA
  AutorzyJoanna CZECHOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Dawid PIJOCHA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 4, s. 758–764
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ warunków hodowli in vitro na przeżywalność ludzkich komórek kostnych w kontakcie z materiałami ceramicznymi : [streszczenie]
  AutorzyRadosław Olkowski, Piotr Kaszczewski, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Dawid PIJOCHA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 92–93