Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Pijocha, mgr

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem20992
201511
201411
2013211
20125311
2011853
201011
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem206122
201511
201411
2013211
20125212
2011826
201011
2009211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20155
201511
201411
201322
201255
2011862
201011
200922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20416
201511
201411
2013211
201255
201188
201011
200922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem201010
201511
201411
201322
2012514
2011835
201011
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem201010
201511
201411
201322
2012514
2011835
201011
20092111
 • Badania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezu
2
 • Cytocompatibility of the selected calcium phosphate based bone cements: comparative study in human cell culture
3
4
 • Effect of retardants on the heat release during setting of bone cement-type composites
5
 • Microstructure and phase composition of novel bone substitutes based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulfate
6
 • Mikrostruktura, skład fazowy i wytrzymałość mechaniczna nowych substytutów kostnych opartych na hydroksyapatycie, fosforanie magnezu i siarczanie(VI) wapnia
7
 • Novel biphasic magnesium phosphate – hydroxyapatite biomaterial
8
 • Novel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for bone substitution and regeneration
9
 • Novel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for substitution and regeneration of bone
10
 • Physicochemical properties of the novel biphasic hydroxyapatite – magnesium phosphate biomaterial
11
 • Self setting calcium-magnesium phosphate cement for bone regeneration
12
 • Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych
13
 • Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych
14
 • Synthesis, structural properties and thermal stability of Mn-doped hydroxyapatite
15
16
 • The influence of heat treatment of titanium doped hydroxyapatite on the properties and in vitro behavior of calcium sulfate-TiHA composite materials
17
 • Właściwości reologiczne kompozytowych materiałów typu cementowego na bazie fosforanów wapnia i magnezu
18
 • Wpływ domieszek manganu na stabilność termiczną i chemiczną, spiekalność oraz właściwości mechaniczne bioceramiki hydroksyapatytowej
19
 • Wpływ obróbki cieplnej hydroksyapatytu dotowanego tytanem (TiHA) na właściwości i zachowanie w warunkach {\em in vitro} kompozytów na bazie siarczanu(VI) wapnia i TiHA
20
 • Wpływ warunków hodowli in vitro na przeżywalność ludzkich komórek kostnych w kontakcie z materiałami ceramicznymi