Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Pijocha, mgr

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Badania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezu
2
 • Cytocompatibility of the selected calcium phosphate based bone cements: comparative study in human cell culture
3
4
 • Effect of retardants on the heat release during setting of bone cement-type composites
5
 • Microstructure and phase composition of novel bone substitutes based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulfate
6
 • Mikrostruktura, skład fazowy i wytrzymałość mechaniczna nowych substytutów kostnych opartych na hydroksyapatycie, fosforanie magnezu i siarczanie(VI) wapnia
7
 • Novel biphasic magnesium phosphate – hydroxyapatite biomaterial
8
 • Novel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for bone substitution and regeneration
9
 • Novel chemically bonded implant material based on hydroxyapatite, magnesium phosphate and calcium sulphate for substitution and regeneration of bone
10
 • Physicochemical properties of the novel biphasic hydroxyapatite – magnesium phosphate biomaterial
11
 • Self setting calcium-magnesium phosphate cement for bone regeneration
12
 • Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych
13
 • Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania ubytków kostnych
14
 • Synthesis, structural properties and thermal stability of Mn-doped hydroxyapatite
15
16
 • The influence of heat treatment of titanium doped hydroxyapatite on the properties and in vitro behavior of calcium sulfate-TiHA composite materials
17
 • Właściwości reologiczne kompozytowych materiałów typu cementowego na bazie fosforanów wapnia i magnezu
18
 • Wpływ domieszek manganu na stabilność termiczną i chemiczną, spiekalność oraz właściwości mechaniczne bioceramiki hydroksyapatytowej
19
 • Wpływ obróbki cieplnej hydroksyapatytu dotowanego tytanem (TiHA) na właściwości i zachowanie w warunkach {\em in vitro} kompozytów na bazie siarczanu(VI) wapnia i TiHA
20
 • Wpływ warunków hodowli in vitro na przeżywalność ludzkich komórek kostnych w kontakcie z materiałami ceramicznymi