Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Staszkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913617

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem142831
202011
201711
201611
201511
2014211
201311
2012321
201111
201011
200911
200811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14122
202011
201711
201611
201511
2014211
201311
2012321
201111
201011
200911
200811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1414
202011
201711
201611
201511
201422
201311
201233
201111
201011
200911
200811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
202011
201711
201611
201511
201422
201311
201233
201111
201011
200911
200811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14104
202011
201711
201611
201511
2014211
201311
2012321
201111
201011
200911
200811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14104
202011
201711
201611
201511
2014211
201311
2012321
201111
201011
200911
2008111
 • [książka, 2015]
 • TytułAbsolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
  AutorzyPiotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.
2
 • [referat, 2014]
 • TytułDevelopment of professional competencies : the perspective of: employers, employees and universities
  AutorzyPiotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoUncertainty in a flattening world: challenges for IHRM : 13textsuperscript{th} international human resource management conference : 24–27textsuperscript{th} June 2014, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt. — Cracow : Cracow University of Economics, cop. 2014. — S. 131–132
3
 • [referat, 2016]
 • TytułFormy doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich
  AutorzyMarzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoBehawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 43
4
 • [referat, 2011]
 • TytułKompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowej
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — S. 1–23
5
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułKompetencje zawodowe pracowników sektora MŚP : metody diagnozy i rozwoju
  AutorzyPiotr GÓRSKI, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013. — S. 297–305
6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w organizacji
  AutorzyMarzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoWyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 515–528
7
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMetody doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich
  AutorzyMarzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoPsychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 213–222
8
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOcena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoKształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 33–45
9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOddziaływanie szkoleń na motywację do pracy
  AutorzyMarzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoOrganizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 509–518
10
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułProjective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
  AutorzyWojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoFunctioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — S. 80–96
11
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułProjektowanie narzędzi oceny kompetencji dla stanowisk związanych z komercjalizacją wiedzy i transferem technologii
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoZarządzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwanie organizacyjne i kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej / red. nauk. Marzena Stor, Aurelia Domaradzka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020. — S. 66–74
12
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułSamozarządzające się organizacje a zróżnicowanie zasobów pracy
  AutorzyEwa BECK-KRALA, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoProblemy różnorodności w zarządzaniu / pod red. Małgorzaty Striker. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — S. 27–41
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe significance of psychosocial competencies in manager's work : summary
  AutorzyMarzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoManagement (Zielona Góra). — 2012 vol. 16 no. 1, s. 285–286
14
 • [monografia, 2014]
 • TytułZapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej
  Autorzyred. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA
  Details[Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.