Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem28711631
201811
201711
2016211
20156321
2014211
2013211
2012321
20114112
20104211
2009211
200811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem28217
201811
201711
201622
2015651
2014211
2013211
2012321
2011431
2010422
200922
200811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28244
201811
201711
201622
2015651
201422
2013211
201233
2011431
2010431
200922
200811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2828
201811
201711
201622
201566
201422
201322
201233
201144
201044
200922
200811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem28217
201811
201711
201622
2015651
201422
2013211
2012321
2011422
2010422
200922
200811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem28217
201811
201711
201622
2015651
201422
2013211
2012321
2011422
2010422
200922
200811

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
2
 • Can heritage digitisation increase cultural participation and influence social inclusion?
3
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations
4
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy
5
 • „Dojrzałość w sieci” – małopolscy seniorzy wobec internetu
6
 • Internet oczami seniorów
7
 • Introduction. Transition into retirement in Central and Eastern Europe
8
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązań
9
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
10
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowej
11
 • Kultura lokalnie
12
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny]
13
 • Między alienacją a adaptacją
14
 • Młodzi emeryci w Polsce
15
 • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]
16
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości
17
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
18
 • Older people and the internet-consumption of the medium in Poland in context of the EU
19
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
20
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
21
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji
22
 • Seniorzy w sieci
23
 • Socjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów
24
 • Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym
25
 • Teenage love at the dawn of the 21st century. How the ICTs affect close relationships among teens