Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [książka, 2015]
 • TytułAbsolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
  AutorzyPiotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułChanges in the discourse on corporate social responsibility : a case study, the example of a trade journal in the field of human resource management
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK
  ŹródłoZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. — 2020 nr 3-4, s. 43–60
3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCreative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoOrganisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 711–724
4
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułCyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoOrganizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 347–354
5
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułInternet oczami seniorów : percepcja i wzory wykorzystywania
  AutorzyWojciech KOWALIK, Anna Pawlina
  ŹródłoNowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 43–63
6
7
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązań
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoSpołeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce / red. nauk. Rafał Boguszewski. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2018. — S. 21–35
8
 • [książka, 2013]
 • TytułKompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
  AutorzyWojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz
  DetailsKraków : Małopolski Instytut Kultury, 2013. — 229 s.
9
 • [książka, 2011]
 • TytułKultura lokalnie : między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
  AutorzyWojciech KOWALIK, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, Kamila Noworól, Zofia Noworól
  DetailsKraków : Wydawnictwo MIK, 2011. — 202, [1] s.
10
 • [monografia, 2016]
 • TytułLokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny]
  AutorzyJagoda Komusińska, Wojciech KOWALIK, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz
  DetailsKraków : Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o., 2016. — 137 s.
11
 • [książka, 2014]
 • TytułMłodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością
  AutorzyŁukasz KRZYŻOWSKI, Wojciech KOWALIK, Katarzyna Suwada, Anna Pawlina
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, cop. 2014. — 177, [1] s.
12
 • [książka, 2015]
 • TytułNowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]
  AutorzyWojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian
  DetailsKraków : Małopolski Instytut Kultury, [2015]. — 240 s.
13
 • [książka, 2015]
 • TytułNowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości
  Autorzypod red. Wojciecha KOWALIKA i Anny Pawliny
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 156 s.
14
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOcena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoKształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 33–45
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPartycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoZarządzanie Publiczne. — 2017 nr 2, s. 65–79
16
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułProjective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
  AutorzyWojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ
  ŹródłoFunctioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — S. 80–96
17
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułRola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoSocjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — S. 1019–1028
18
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułSeniorzy w sieci : osoby starsze jako mniejszość w wirtualnym świecie
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoAgora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — S. 188–202
19
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSocjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów : wprowadzenie
  AutorzyWojciech KOWALIK, Anna Pawlina
  ŹródłoNowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 5–19
20
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułStarzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoKu socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki / pod red. Janusza Muchy i Łukasza Krzyżowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 227–256
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnym
  AutorzyWojciech KOWALIK
  ŹródłoStudia Humanistyczne. — 2009 t. 7, s. 73–84
22
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułWyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury
  AutorzyWojciech KOWALIK, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz
  ŹródłoKultura od nowa [Dokument elektroniczny] : badania – trendy – praktyka / red. nauk. Grzegorz D. Stunża, Krzysztof Stachura. — Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2016. — S. 79–91
23
 • [książka, 2019]
 • TytułZarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów [Dokument elektroniczny]
  Autorzyred. nauk. Tomasz Kusio, Mariusz Sołtysik, Wojciech KOWALIK
  DetailsKraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2019]. — 98 s.