Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
2
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations
3
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy
4
 • Internet oczami seniorów
5
 • Introduction. Transition into retirement in Central and Eastern Europe
6
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązań
7
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
8
 • Kultura lokalnie
9
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny]
10
 • Młodzi emeryci w Polsce
11
 • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]
12
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości
13
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
14
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
15
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
16
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji
17
 • Seniorzy w sieci
18
 • Socjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów
19
 • Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym
20
 • Wykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnym
21
 • Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury