Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
2
 • Changes in the discourse on corporate social responsibility
3
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations
4
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy
5
 • Internet oczami seniorów
6
 • Introduction. Transition into retirement in Central and Eastern Europe
7
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązań
8
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
9
 • Kultura lokalnie
10
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny]
11
 • Młodzi emeryci w Polsce
12
 • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]
13
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości
14
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
15
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
16
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
17
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji
18
 • Seniorzy w sieci
19
 • Socjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów
20
 • Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym
21
 • Wykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnym
22
 • Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury
23
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów [Dokument elektroniczny]