Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kzokpg

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
2
 • Can heritage digitisation increase cultural participation and influence social inclusion?
3
 • Changes in the discourse on corporate social responsibility
4
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations
5
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy
6
 • „Dojrzałość w sieci” – małopolscy seniorzy wobec internetu
7
 • Internet oczami seniorów
8
 • Introduction. Transition into retirement in Central and Eastern Europe
9
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązań
10
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
11
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowej
12
 • Kultura lokalnie
13
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny]
14
 • Między alienacją a adaptacją
15
 • Młodzi emeryci w Polsce
16
 • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]
17
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości
18
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
19
 • Older people and the internet-consumption of the medium in Poland in context of the EU
20
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
21
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
22
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji
23
 • Seniorzy w sieci
24
 • Socjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów
25
 • Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym