Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019 orcid iD

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739205e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
2
 • Analysis and development of competencies of faculty innovation brokers
3
 • Can heritage digitisation increase cultural participation and influence social inclusion?
4
 • Changes in the discourse on corporate social responsibility
5
 • Conditions and limitations of the role of online access to cultural heritage in achieving the sustainable development goals — evidence from Poland
6
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations
7
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracy
8
 • „Dojrzałość w sieci” – małopolscy seniorzy wobec internetu
9
 • Internet oczami seniorów
10
 • Introduction. Transition into retirement in Central and Eastern Europe
11
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązań
12
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
13
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowej
14
 • Kultura lokalnie
15
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny]
16
 • Między alienacją a adaptacją
17
 • Młodzi emeryci w Polsce
18
 • Natural social training and targeted forms of influence and their impact on development of soft competences among team leaders: a comparative analysis
19
 • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]
20
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości
21
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej
22
 • Older people and the internet-consumption of the medium in Poland in context of the EU
23
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
24
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition
25
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji