Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej[Graduates of the AGH Faculty of Management at the beginning of their professional career] / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0616). — Bibliogr. s. 145–152. — ISBN: 978-83-7464-775-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracyDigital inequalities in information society and the issue of exclusion from labor market / Wojciech KOWALIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 347–354. — Bibliogr. s. 353–354

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • „Dojrzałość w sieci” – małopolscy seniorzy wobec internetu[Maturity in the network - Małopolska seniors to the Internet] / Wojciech KOWALIK // W: (Nie) czekając na starość : wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian : Małopolski kongres polityki społecznej : 15 i 16 listopada 2012 / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. — Kraków : ROPS, [2012]. — ISBN: 978-83-60242-64-3. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Internet oczami seniorów : percepcja i wzory wykorzystywania[Internet in the opinion of the elderly : perception and patterns of use / Wojciech KOWALIK, Anna Pawlina // W: Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości = [New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — ISBN: 978-83-7464-767-0. — S. 43–63. — Bibliogr. s. 62–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązańSocial and cultural capital, civil society and socio-economic development – the analysis of interdependency / Wojciech KOWALIK // W: Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce / red. nauk. Rafał Boguszewski. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2018. — ISBN: 978-83-7583-818-3. — S. 21–35. — Bibliogr. s. 33–35, Abstr.

 • keywords: social capital, socioeconomic development, cultural capital, civic society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznegoCultural cadre competences and the development of social capital / Wojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. — Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2013. — 229 s.. — Bibliogr. s. 187–192, Summ.. — ISBN: 978-83-61406-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowejCompetences, values and expectations of students of management at the beginning of their careers / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kultura lokalnie : między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu[Culture locally : between culture participation and participative management] / Wojciech KOWALIK, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, Kamila Noworól, Zofia Noworól. — Kraków : Wydawnictwo MIK, 2011. — 202, [1] s.. — Bibliogr. s. 159–165. — ISBN: 978-83-61406-60-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny][Local cultural centers: action and diagnosis] / Jagoda Komusińska, Wojciech KOWALIK, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o., 2016. — 137 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/PMwpsy [2017-01-31]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 118–119. — ISBN: 978-83-940660-3-1. — Publikacja powstała w ramach projektu „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetuBetween alienation and adjustment : Poles aged 50+ and the Internet / Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech KOWALIK, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Jan M. Zając, Monika Żychlińska. — Warszawa : UPC Polska Sp. z o. o., [2010]. — 126 s.. — (Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” / pod red. Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca). — Bibliogr. s. 106–107, Summ.. — ISBN: 978-83-931994-0-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością[Young pensioners in Poland : between passiveness and activeness] / Łukasz KRZYŻOWSKI, Wojciech KOWALIK, Katarzyna Suwada, Anna Pawlina. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, cop. 2014. — 177, [1] s.. — Bibliogr. s. 163–171. — ISBN: 978-83-7383-698-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny]New reporting rules in cultural institutions / Wojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolski Instytut Kultury, [2015]. — 240 s.. — Tryb dostępu: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/nowa_sprawozdawczosc_BWK_raport_2015_9.pdf [2016-09-20]. — Wymagania systemowe: Adobe Rearder. — Bibliogr. s. 228–234, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości[New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha KOWALIKA i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 156 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-767-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowejAssessment and professional competencies relevance and labour market requirements for students of the AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Management at the start of a professional career / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kulturyParticipatory management in public institutions – the case of communal cultural organizations / Wojciech KOWALIK // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2017 nr 2, s. 65–79. — Bibliogr. s. 77–79

 • słowa kluczowe: zarządzanie partycypacyjne, public governance, instytucje kultury, rozwój przez kulturę

  keywords: participatory management, cultural output, public governance, culture and development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZP.2017.40.2.05

16
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacjiRole of manager in creation of attitudes of social commitment of organization / Wojciech KOWALIK // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 1019–1028. — Bibliogr. s. 1027–1028, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Seniorzy w sieci : osoby starsze jako mniejszość w wirtualnym świecie[Seniors online : older people as a minority in the virtual world] / Wojciech KOWALIK // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 188–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Socjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów : wprowadzenie[Sociology of ageing in Poland towards new phenomena and processes : introduction] / Wojciech KOWALIK, Anna Pawlina // W: Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości = [New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — ISBN: 978-83-7464-767-0. — S. 5–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym[Old and young on the Internet – social construction of generations in the virtual world] / Wojciech KOWALIK // W: Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki / pod red. Janusza Muchy i Łukasza Krzyżowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0413). — ISBN: 978-83-7464-410-5. — S. 227–256. — Bibliogr. s. 254–256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnymDigital exclusion as a new arena of divisions in information society / Wojciech KOWALIK // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2009 t. 7, s. 73–84. — Bibliogr. s. 82–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury[The results of the research consciousness of Poles in the context of culture digitization] / Wojciech KOWALIK, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura od nowa [Dokument elektroniczny] : badania – trendy – praktyka / red. nauk. Grzegorz D. Stunża, Krzysztof Stachura. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2016. — e-ISBN: 978-83-64610-67-7. — S. 79–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/14d051fe12b7f3a9e26873877ad6560d.pdf [2017-01-18]. — Bibliogr. s. 91. — Publ. z konferencji "Kultura od nowa : badania - trendy - praktyka" : 18 września 2015 r., Gdańsk. — W publ. omyłkowo użyto słowa "raport"

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów [Dokument elektroniczny][Human resources management in project implementation] / red. nauk. Tomasz Kusio, Mariusz Sołtysik, Wojciech KOWALIK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2019]. — 98 s.. — (Project Management Review ; 1). — Tryb dostępu: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18015/KN_Publikacja%202018-jarro_11-03-2020.pdf?sequence=6&isAllowed=y [2020-03-11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-65907-49-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: