Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kowalik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5674-9019

ResearcherID: C-5893-2018

Scopus: brak

PBN: 913554

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Creative class thesis as part in discussion about innovativity in the information age organisations / Wojciech KOWALIK // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 711–724. — Bibliogr. s. 722–724, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cyfrowe nierówności w społeczeństwie informacyjnym a problem wykluczenia z rynku pracyDigital inequalities in information society and the issue of exclusion from labor market / Wojciech KOWALIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 347–354. — Bibliogr. s. 353–354

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Internet oczami seniorów : percepcja i wzory wykorzystywania[Internet in the opinion of the elderly : perception and patterns of use / Wojciech KOWALIK, Anna Pawlina // W: Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości = [New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — ISBN: 978-83-7464-767-0. — S. 43–63. — Bibliogr. s. 62–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy – analiza powiązańSocial and cultural capital, civil society and socio-economic development – the analysis of interdependency / Wojciech KOWALIK // W: Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce / red. nauk. Rafał Boguszewski. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2018. — ISBN: 978-83-7583-818-3. — S. 21–35. — Bibliogr. s. 33–35, Abstr.

 • keywords: social capital, socioeconomic development, cultural capital, civic society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowejAssessment and professional competencies relevance and labour market requirements for students of the AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Management at the start of a professional career / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition / Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Functioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — ISBN: 978-83-7383-605-1. — S. 80–96. — Bibliogr. s. 94–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola przywódcy w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacjiRole of manager in creation of attitudes of social commitment of organization / Wojciech KOWALIK // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 1019–1028. — Bibliogr. s. 1027–1028, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Seniorzy w sieci : osoby starsze jako mniejszość w wirtualnym świecie[Seniors online : older people as a minority in the virtual world] / Wojciech KOWALIK // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 188–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Socjologia starości w Polsce wobec nowych zjawisk i procesów : wprowadzenie[Sociology of ageing in Poland towards new phenomena and processes : introduction] / Wojciech KOWALIK, Anna Pawlina // W: Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości = [New phenomena and processes in research on Polish cultures of ageing] / pod red. Wojciecha Kowalika i Anny Pawliny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0609). — ISBN: 978-83-7464-767-0. — S. 5–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym[Old and young on the Internet – social construction of generations in the virtual world] / Wojciech KOWALIK // W: Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki / pod red. Janusza Muchy i Łukasza Krzyżowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0413). — ISBN: 978-83-7464-410-5. — S. 227–256. — Bibliogr. s. 254–256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury[The results of the research consciousness of Poles in the context of culture digitization] / Wojciech KOWALIK, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura od nowa [Dokument elektroniczny] : badania – trendy – praktyka / red. nauk. Grzegorz D. Stunża, Krzysztof Stachura. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2016. — e-ISBN: 978-83-64610-67-7. — S. 79–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/14d051fe12b7f3a9e26873877ad6560d.pdf [2017-01-18]. — Bibliogr. s. 91. — Publ. z konferencji "Kultura od nowa : badania - trendy - praktyka" : 18 września 2015 r., Gdańsk. — W publ. omyłkowo użyto słowa "raport"

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: