Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Benesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6088-2768

ResearcherID: S-8478-2017

Scopus: 56226019100

PBN: 909574

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania atmosferycznego do linii napowietrznej o napięciu 110kV
  AutorzyAnna Sosna, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2019 nr 68, s. 47–52. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_68_reduce.pdf
 • słowa kluczowe: przepięcia, przeskok odwrotny, zawodność ochrony odgromowej, modelowanie w EMTP-ATP

  keywords: EMTP-ATP, overvoltages, shielding failure, blackflash over phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.68.10

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznym
  AutorzyMariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 1, s. 201–204. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/1/47.pdf
 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, przepięcia łączeniowe, linie napowietrzne wysokich napięć, koordynacja izolacji

  keywords: statistical analysis, high voltage overhead lines, switching overvoltage, insulation coordination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.01.47

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoPoznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122
 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, estymacja obciążeń sieci średniego napięcia, obliczenia rozpływowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0010

4
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza wpływu kształtu prądu pioruna na poziom przepięć atmosferycznych
  AutorzyRafał TARKO, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2010 nr 28, s. 127–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza wpływu rodzaju konstrukcji wsporczej na zawodność ochrony odgromowej w liniach napowietrznych o napięciu 110 kV
  AutorzyRadosław Pacoń, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 60, s. 101–104. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf
 • słowa kluczowe: teoria elektrogeometryczna, odległość decyzji, odległość aktywna, zawodność ochrony odgromowej

  keywords: shielding failure, electrogeometric theory, distance of decision, active distance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.60.20

6
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza wpływu rodzaju konstrukcji wsporczej na zjawisko przeskoku odwrotnego w liniach napowietrznych wysokich napięć
  AutorzyAnna Sosna, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 60, s. 113–116. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf
 • słowa kluczowe: modelowanie, EMTP-ATP, zjawisko przeskoku odwrotnego, metoda rozwoju lidera

  keywords: modelling, EMTP-ATP, back flashover phenomena, leader development method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.60.23

7
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoWybrane metody modelowania i symulacji [Dokument elektroniczny] : Warsztaty Doktoranckie : czerwiec 23–26, Poronin / red. K. Nita, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, cop. 2013. — S. 42
 • słowa kluczowe: zakłócenia, wyładowania piorunowe, EMTP-ATP

  keywords: efekty falowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoInformatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 1, s. 54–57
 • słowa kluczowe: zakłócenia, wyładowania piorunowe, EMTP-ATP

  keywords: efekty falowe, disturbances, travelling waves, lightning discharges, EMTP-ATP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1093207

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kV
  AutorzyMariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoPoznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 135–148
 • słowa kluczowe: zawodność ochrony odgromowej, teoria elektrogeometryczna, odległość decyzji, odległość aktywna, wyładowania atmosferyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21008/j.1897-0737.2018.94.0012

10
11
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of disturbances in electric power systems caused by lightning discharges
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoEE 2013 [Dokument elektroniczny] : Elektroenergetika 2013: proceedings of the 7textsuperscript{th} international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 18–20, 2013 / eds. Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electrical Power Engineering. — Košice : Technical University, cop. 2013. — S. 421–424
 • keywords: disturbances, travelling waves, lightning discharges, EMTP-ATP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of overvoltages in a 110 kV/MV substation as a result of lightning discharges to the overhead line
  AutorzyMariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK
  ŹródłoPAEE 2019 [Dokument elektroniczny] : Progress in Applied Electrical Engineering : Kościelisko (Zakopane), June 17–21, 2019. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2019. — S. [1–5]
 • keywords: lightning, shielding failure, overvoltages levels, backflashover phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/PAEE.2019.8788984

13
14
15
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the shielding failure and backflash over in high voltage overhead power lines
  AutorzyAnna Sosna, Mariusz BENESZ
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 23
 • keywords: EMTP-ATP, lightning, shielding failure, backflash over

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of statistical methods in insulation coordination of overhead power lines
  AutorzyMariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoEPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — S. [1–4]
 • keywords: high voltage overhead lines, insulation coordination, statistical procedures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułEfekty falowe w układach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 149–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2011]
 • TytułEfektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoAPE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — S. 107–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2011]
 • TytułFerrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoAPE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — S. 173–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFerrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoActa Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly. — 2011 R. 3 nr 4, s. 75–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułInfluence of distributed generation on sectionalizing switches placement in MV distribution networks
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2020 R. 96 nr 4, s. 114–118. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/4/24.pdf
 • słowa kluczowe: łączniki sekcjonujące, generacja rozproszona, SAIDI, niezawodność sieci dystrybucyjnych

  keywords: distributed generation, SAIDI, distribution networks reliability, reclosers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.04.24

23
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of sectionalizing switches placement on the continuity of customers power supply
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoPAEE 2018 [Dokument elektroniczny] : Progress in Applied Electrical Engineering : Kościelisko (Zakopane), June 18–22, 2018. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–5]
 • keywords: evolutionary algorithms, distribution networks, reliability improvement , sectionalizing switch placement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/PAEE.2018.8441082

24
25
 • [referat, 2010]
 • TytułKompensacja mocy biernej w stacjach SN/nN
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — S. 09-1–09-9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: