Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Benesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6088-2768

ResearcherID: S-8478-2017

Scopus: 56226019100

PBN: 909574

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania atmosferycznego do linii napowietrznej o napięciu 110kV
  AutorzyAnna Sosna, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2019 nr 68, s. 47–52. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_68_reduce.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznym
  AutorzyMariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 1, s. 201–204. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/1/47.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoPoznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122
4
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza wpływu kształtu prądu pioruna na poziom przepięć atmosferycznych
  AutorzyRafał TARKO, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2010 nr 28, s. 127–130
5
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza wpływu rodzaju konstrukcji wsporczej na zawodność ochrony odgromowej w liniach napowietrznych o napięciu 110 kV
  AutorzyRadosław Pacoń, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 60, s. 101–104. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf
6
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza wpływu rodzaju konstrukcji wsporczej na zjawisko przeskoku odwrotnego w liniach napowietrznych wysokich napięć
  AutorzyAnna Sosna, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 60, s. 113–116. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf
7
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoWybrane metody modelowania i symulacji [Dokument elektroniczny] : Warsztaty Doktoranckie : czerwiec 23–26, Poronin / red. K. Nita, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, cop. 2013. — S. 42
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoInformatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 1, s. 54–57
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kV
  AutorzyMariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoPoznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. — 2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 135–148
10
11
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of disturbances in electric power systems caused by lightning discharges
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoEE 2013 [Dokument elektroniczny] : Elektroenergetika 2013: proceedings of the 7textsuperscript{th} international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 18–20, 2013 / eds. Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electrical Power Engineering. — Košice : Technical University, cop. 2013. — S. 421–424
12
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of overvoltages in a 110 kV/MV substation as a result of lightning discharges to the overhead line
  AutorzyMariusz BENESZ, Wojciech BĄCHOREK
  ŹródłoPAEE 2019 [Dokument elektroniczny] : Progress in Applied Electrical Engineering : Kościelisko (Zakopane), June 17–21, 2019. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2019. — S. [1–5]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnalysis of sectionalizing switch placement in medium voltage distribution networks in the aspect of improving the continuity of power supply
  AutorzyW. BĄCHOREK, M. BENESZ
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. — 2020 vol. 68 no. 3, s. 459–466. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133377/edition/116533/content
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in Poland
  AutorzyAndrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Paweł ZYDROŃ, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Aleksander KOT, Szczepan MOSKWA
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 282–288. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13.pdf
15
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the shielding failure and backflash over in high voltage overhead power lines
  AutorzyAnna Sosna, Mariusz BENESZ
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 23
16
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of statistical methods in insulation coordination of overhead power lines
  AutorzyMariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoEPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — S. [1–4]
17
 • [referat, 2009]
 • TytułEfekty falowe w układach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 149–150
18
 • [referat, 2011]
 • TytułEfektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoAPE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — S. 107–115
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułElectricity distribution management Smart Grid system model
  AutorzyWiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur
  ŹródłoActa Energetica : electrical power engineering quarterly. — 2012 R. 4 nr 2, s. 58–70
20
 • [referat, 2011]
 • TytułFerrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoAPE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011]. — S. 173–180
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFerrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH
  ŹródłoActa Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly. — 2011 R. 3 nr 4, s. 75–82
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułInfluence of distributed generation on sectionalizing switches placement in MV distribution networks
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2020 R. 96 nr 4, s. 114–118. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/4/24.pdf
23
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of sectionalizing switches placement on the continuity of customers power supply
  AutorzyWojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoPAEE 2018 [Dokument elektroniczny] : Progress in Applied Electrical Engineering : Kościelisko (Zakopane), June 18–22, 2018. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–5]
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKompensacja mocy biernej w stacjach SN/nn
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoEnergia Elektryczna. — 2010 nr 12, s. 18–23
25
 • [referat, 2010]
 • TytułKompensacja mocy biernej w stacjach SN/nN
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — S. 09-1–09-9