Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Benesz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6088-2768

ResearcherID: S-8478-2017

Scopus: 56226019100

PBN: 909574

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznym
2
 • Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci
3
 • Analiza wpływu kształtu prądu pioruna na poziom przepięć atmosferycznych
4
 • Analiza wpływu rodzaju konstrukcji wsporczej na zawodność ochrony odgromowej w liniach napowietrznych o napięciu 110 kV
5
 • Analiza wpływu rodzaju konstrukcji wsporczej na zjawisko przeskoku odwrotnego w liniach napowietrznych wysokich napięć
6
 • Analiza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
7
 • Analiza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
8
 • Analiza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kV
9
 • Analysis of disturbances in electric power systems caused by lightning discharges
10
 • Analysis of overvoltages in a 110 kV/MV substation as a result of lightning discharges to the overhead line
11
 • Analysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in Poland
12
 • Analysis of the shielding failure and backflash over in high voltage overhead power lines
13
 • Application of statistical methods in insulation coordination of overhead power lines
14
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
15
 • Efekty falowe w układach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
16
 • Electricity distribution management Smart Grid system model
17
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
18
 • Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
19
 • Influence of sectionalizing switches placement on the continuity of customers power supply
20
 • Kompensacja mocy biernej w stacjach SN/nn
21
 • Kompensacja mocy biernej w stacjach SN/nN
22
 • Komputerowe modelowanie układów elektroenergetycznych dla symulacji efektów falowych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi
23
 • Komputerowe symulacje efektów falowych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w układach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
24
 • Modelowanie i analiza przeskoku odwrotnego w układach izolacyjnych napowietrznych linii wysokiego napięcia
25
 • Modelowanie konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych wysokich napięć dla analizy przepięć atmosferycznych