Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Jasińska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9325-1938 orcid iD

ResearcherID: G-6913-2014

Scopus: 24487635400

PBN: 5e709207878c28a04738edd0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułA few comments on determining the shapes of hyperboloid cooling towers by the means of ambient tangents method
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 10 z. 1, s. 19–29
2
3
 • [referat, 2014]
 • TytułAccuracy of determination of real estate area
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  Źródło9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — S. 1–7
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  AutorzyElzbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 11 z. 2, s. 259–270. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_08.pdf
5
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza preferencji wynajmu lokali mieszkalnych pod kątem sektora studenckiego
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA, Katarzyna Gajewska
  ŹródłoVII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — S. 46–47
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2010 nr 12, s. 5–15
7
 • [referat, 2012]
 • TytułAnalysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
  AutorzyAgnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoFIG Commission 3 [Dokument elektroniczny] : joint FIG/UN ECE workshop : workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, and 2012 UNECE WPLA workshop on Informal development, property and housing : Athens, Greece, 10–14 December 2012 / International Federation of Surveyors. FIG Fédération Internationale des Géométres, Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure. — [Greece : s. n.], [2012]. — Ekran 1–14
8
9
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of the accuracy of determining the coordinates property borders
  AutorzyPaweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  Źródło9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — S. 1–7
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAproksymacja powierzchni stopnia drugiego
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2012 nr 1/III, s. 129–137
11
 • [książka, 2014]
 • TytułChosen issues of geodetic science
  Autorzyaut.: ADAMCZYK Tomasz, BIEDA Agnieszka, DĄBROWSKI Janusz, Dąbrowska Teresa, Florek Ryszard, Grynishak Mykola, HANUS Paweł, JASIŃSKA Elżbieta, KRZYŻEK Robert, KWARTNIK-PRUC Anita, PREWEDA Edward, SKULICH Mikołaj, SZAFARCZYK Anna ; scientific ed. Janusz DĄBROWSKI
  DetailsJarosław : The Bronislaw Markiewicz State School of Technology and Economics, 2014. — 110 s.
12
 • [monografia, 2014]
 • TytułCurrent problems of valuation and real estate management by value : [monograph]
  Autorzysci. ed: Radosław Cellmer ; aut.: Sabina Źróbek, Ewa Kucharska-Stasiak, Maria Trojanek, Jerzy Adamiczka, Tomasz Budzyński, Radosław Cellmer, Janusz DĄBROWSKI, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Natalia Sajnóg
  DetailsCroatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 97 s.
13
 • [referat, 2017]
 • TytułDetermining the cadastral-tax areas for the real estate premises based on the model of qualitative and quantitative
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  Źródło10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — S. 1–8
14
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermining the influence of position accuracy and measurements on the accuracy of the point determined by tacheometric measurement
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 717–722
15
 • [monografia, 2014]
 • TytułDirections for land management in rural areas : [monograph]
  Autorzysci. ed.: Katarzyna Sobolewska-Mikulska ; aut.: Dudzińska Małgorzata, JASIŃSKA Elżbieta, Kocur-Bera Katarzyna, Leń Przemysław, PREWEDA Edward, Sajnóg Natalia, Sobolewska-Mikulska Katarzyna, Steinsholt Håvard, Walacik Marek, Wójcik Justyna
  DetailsCroatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 75 s.
16
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect the accuracy of benchmarks to establish of the determination of geodetic network
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  Źródło9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — S. 1–8
17
 • [referat, 2013]
 • TytułEstimation linear model using block generalized inverse of a matrix
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA
  ŹródłoSGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — S. 167–174
18
 • [referat, 2018]
 • TytułEvaluation of the impact of selected environmental aspects on the shaping of the land market on the example of the Wieliczka commune
  AutorzyHANUS Paweł, JASIŃSKA Elżbieta
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 59
19
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEvaluation of the impact of selected environmental aspects on the shaping of the land market on the example of the Wieliczka commune
  AutorzyPaweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 86 art. no. 00015, s. 1–6. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00015.pdf
20
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of environmental and climate conditions on the investment potential of real estate in the belt of the Gulf of Gdansk Coast
  AutorzyJASIŃSKA Elżbieta
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 64
21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of the extension of energy infrastructure elements on the landscape
  AutorzyBUTRYN Krzysztof, JASIŃSKA Elżbieta, PREWEDA Edward
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 29
23
 • [referat, 2010]
 • TytułKierunki rozwoju rynku nieruchomości lokalowych w latach 2003–2010 na przykładzie miasta Kraków
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — S. 451–458
24
 • [referat, 2017]
 • TytułLand use efficiency on example of the transformation of rural properties
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA
  Źródło10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — S. 1–7
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLegal and economic conditions for parking place management in the homeowners associations
  AutorzyElżbieta JASIŃSKA
  ŹródłoŚwiat Nieruchomości. — 2015 nr 94, s. 51–56