Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Olszyna, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMIR-kimit

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8007-0495

ResearcherID: I-4570-2017

Scopus: 55907508500

PBN: 900945

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • [article, 2013]
 • TytułAssessment of the condition of hoisting ropes by measuring their geometric parameters in a three-dimensional image of their surface
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej SIOMA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 643–654
 • słowa kluczowe: systemy wizyjne 3D, diagnostyka lin, uszkodzenia lin, modelowanie lin

  keywords: rope diagnostics, 3D vision systems, rope damage, rope modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0045

2
 • [article, 2017]
 • TytułBadania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych kolei
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. — 2017 R. 72 nr 3, s. 23–26
 • słowa kluczowe: diagnostyka, badania nieniszczące, badania wizualne, badania napędów, wprzęgła

  keywords: diagnostics, visual resting, Non Destructive Testing (NDT), drives testing, grips

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • [chapter/proceedings paper, 2017]
 • TytułCharakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Jerzy Tobys
  ŹródłoKOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — S. 125–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [journal paper, 2017]
 • TytułCharakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Jerzy Tobys
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2017 nr 3–4, s. 30–34
 • słowa kluczowe: kopalnie węgla kamiennego, szyby górnicze, prowadzenie liniowe

  keywords: shafts, coal mines, rope guidance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [proceedings, 2012]
 • TytułCzynniki determinujące trwałość lin oraz metody oceny ich stanu
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012]. — S. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2017]
 • TytułCzy koleje dwulinowe mają przyszłość?
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. — 2017 R. 72 nr 3, s. 27–32
 • słowa kluczowe: koleje jednolinowe, transport linowy, koleje dwulinowe

  keywords: monocable aerial ropeways, rope transport, bicable aerial ropeways

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [journal paper, 2010]
 • TytułEkonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1217–1226.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2010]
 • TytułEkonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA
  ŹródłoLogitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — S. 187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [article, 2018]
 • TytułEksploatacja lin prowadniczych i odbojowych
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Jerzy Tobys
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2018 R. 20 nr 4, s. 110–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2019]
 • TytułFEA aspects of the local bending stresses at the HEA-section runway beams
  AutorzyVlada Gašić, Nikola Košanin, Grzegorz OLSZYNA, Aleksandra Arsić
  ŹródłoMHCL 2019 [Dokument elektroniczny] : XXIII international conference on ”Material Handling, Constructions and Logistics” : September 18textsuperscript{th} – 20textsuperscript{th}, 2019, Vienna, Austria / ed. by Georg Kartnig, Nenad Zrnić, Srđan Bošnjak. — Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering. University of Belgrade, [2019]. — S. 183–186
 • keywords: stress, I-section, runway beam, local bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [implemented layout design of integrated circuits, 2012]
 • TytułGłowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz, KUBAS Bogusław
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/82textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119574 U1 ; Opubl. 2012-06-18. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 13, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119574U1.pdf
 • słowa kluczowe: głowica pomiarowa, badania magnetyczne, liny stalowe

  keywords: measuring head, magnetic testing, wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [utility model, 2013]
 • TytułGłowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA, Grzegorz OLSZYNA, Bogusław KUBAS
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/82textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66575 Y1 ; Udziel. 2012-11-07 ; Opubl. 2013-06-28. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66575Y1.pdf
 • słowa kluczowe: głowica pomiarowa, badania magnetyczne, liny stalowe

  keywords: measuring head, magnetic testing, wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [article, 2012]
 • TytułKolej linowa terenowa w tunelu łącząca centrum Kłodzka z Twierdzą
  AutorzyMarian WÓJCIK, Grzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA
  ŹródłoPrzegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. — 2012 vol. 67 nr 10, s. 56–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [article, 2010]
 • TytułKoszty budowy ośrodka narciarskiego z urządzeniami transportu linowego w Polsce
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2010 nr 12, s. 35–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [article, 2014]
 • TytułLaser measurement system for the diagnostics of mine hoist components
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej SIOMA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 337–346
 • słowa kluczowe: diagnostyka, systemy wizyjne 3D, koła linowe, maszyny wyciągowe

  keywords: diagnostics, 3D visions systems, rope sheaves, hoisting equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0024

21
 • [chapter, 2016]
 • TytułLiny odciągowe – przyczyny powstawania uszkodzeń w strefie uchwytu stożkowego
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — S. 72–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [proceedings, 2019]
 • TytułLiny stalowe w maszynach górnictwa odkrywkowego : streszczenie
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Vlada Gašić
  ŹródłoTUR 2019 : [konferencja] : Krynica Zdrój, 17$div$20 September 2019 : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [chapter/proceedings paper, 2018]
 • TytułLiny wantowe – ograniczenie drgań lin podczas eksploatacji
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — S. 133–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [chapter/proceedings paper, 2019]
 • TytułLiny włókienne - historia i teraźniejszość
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 2019 : XIV międzynarodowa konferencja : 7–9 listopada 2018, Wisła : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 15–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [article, 2015]
 • TytułMetody wizualne badań lin stalowych i włókiennych
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2015 nr 1, s. 70–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: