Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Olszyna, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8007-0495

ResearcherID: I-4570-2017

Scopus: 55907508500

PBN: 900945

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
2
3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułBadania lin układów wielokrążkowych i interpretacja ich wyników
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. [41]–50
4
 • [monografia, 2012]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Marek BOROWSKI, [et al.], Kazimierz FURMANIK, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Grzegorz OLSZYNA, [et al.], Marek PŁACHNO, [et al.], Stanisław PYTKO, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Nikodem SZLĄZAK, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2012. — 240 s.
5
 • [monografia, 2013]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Bronisław Biel, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, Grzegorz OLSZYNA, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, Hubert RUTA, [et al.], Andrzej SIOMA, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — 246 s.
6
 • [monografia, 2014]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.
7
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułCharakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Jerzy Tobys
  ŹródłoKOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — S. 125–134
8
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Jerzy Tobys
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2017 nr 3–4, s. 30–34
9
10
 • [referat, 2012]
 • TytułCzynniki determinujące trwałość lin oraz metody oceny ich stanu
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012]. — S. 16–17
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDevelopment of research methods for the assessment of the technical condition of ropes
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej SIOMA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2014 vol. 208, s. 183–193. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.208.183
12
13
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEkonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1217–1226.
14
 • [referat, 2010]
 • TytułEkonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA
  ŹródłoLogitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — S. 187
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEksploatacja lin prowadniczych i odbojowych
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Jerzy Tobys
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2018 R. 20 nr 4, s. 110–114
16
 • [referat, 2019]
 • TytułFEA aspects of the local bending stresses at the HEA-section runway beams
  AutorzyVlada Gašić, Nikola Košanin, Grzegorz OLSZYNA, Aleksandra Arsić
  ŹródłoMHCL 2019 [Dokument elektroniczny] : XXIII international conference on ”Material Handling, Constructions and Logistics” : September 18textsuperscript{th} – 20textsuperscript{th}, 2019, Vienna, Austria / ed. by Georg Kartnig, Nenad Zrnić, Srđan Bošnjak. — Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering. University of Belgrade, [2019]. — S. 183–186
17
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2012]
 • TytułGłowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz, KUBAS Bogusław
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/82textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119574 U1 ; Opubl. 2012-06-18. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 13, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119574U1.pdf
18
 • [wzór użytkowy, 2013]
 • TytułGłowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA, Grzegorz OLSZYNA, Bogusław KUBAS
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/82textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66575 Y1 ; Udziel. 2012-11-07 ; Opubl. 2013-06-28. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66575Y1.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKolej linowa terenowa w tunelu łącząca centrum Kłodzka z Twierdzą
  AutorzyMarian WÓJCIK, Grzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA
  ŹródłoPrzegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. — 2012 vol. 67 nr 10, s. 56–58
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKoszty budowy ośrodka narciarskiego z urządzeniami transportu linowego w Polsce
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2010 nr 12, s. 35–37
21
22
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułLiny odciągowe – przyczyny powstawania uszkodzeń w strefie uchwytu stożkowego
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — S. 72–79
23
 • [referat, 2019]
 • TytułLiny stalowe w maszynach górnictwa odkrywkowego : streszczenie
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Vlada Gašić
  ŹródłoTUR 2019 : [konferencja] : Krynica Zdrój, 17$div$20 September 2019 : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 86
24
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • TytułLiny wantowe – ograniczenie drgań lin podczas eksploatacji
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — S. 133–140
25
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułLiny włókienne - historia i teraźniejszość
  AutorzyGrzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 2019 : XIV międzynarodowa konferencja : 7–9 listopada 2018, Wisła : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 15–28