Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Hajos, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAnodowe roztwarzanie cynku jako metoda wytwarzania nanocząstek
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Michał HAJOS
  ŹródłoFoundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — S. [1–2]
 • słowa kluczowe: nanocząstki, cynk, tlenek cynku

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCorrosion behaviour of stainless steel in hot concentrated sulfuric acid – effect of fluoride impurities
  AutorzyB. STYPUŁA, D. KASPRZYK, M. HAJOS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 305–317
 • keywords: corrosion, stainless steel, concentrated sulfuric acid, passivation breakdown, influence of fluoride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2015]
 • TytułElectrochemical and chemical reactions in the synthesis of metals and oxides nanoparticles : [abstract]
  AutorzyM. STAROWICZ, J. BANAŚ, M. HAJOS, B. STYPUŁA
  ŹródłoE-MRS [Dokument elektroniczny] : 2015 Fall meeting : 15textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} September, Warsaw – Poland. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. [1] ID D I 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułElektrochemiczna synteza nanocząstek srebra w alkoholowych elektrolitach
  AutorzyM. HAJOS, B. STYPUŁA, M. STAROWICZ, D. KASPRZYK
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 170–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of electrolytes on electrochemical synthesis of ZnO nanopracticles
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Maria STAROWICZ, Michał HAJOS
  ŹródłoEMNT 2010 [Dokument elektroniczny] : 21–24 September 2010 Mandelieu la Napoule : abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułMagnesium nanoxide (MgO) as a modifier of foundry binder – water glass : abstract
  AutorzyM. STAROWICZ, B. STYPUŁA, A. KMITA, B. HUTERA, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, M. HAJOS
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPasywacja i depasywacja stali wysokostopowych w stężonym kwasie siarkowym
  AutorzySTYPUŁA Barbara, Grzesiak Piotr, HAJOS M., KASPRZYK D.
  ŹródłoKwas siarkowy – nowe możliwości / pod red. Piotra Grzesiaka, Grzegorza Schroedera, Stefana Pruszyńskiego ; Instytut Ochrony Roślin. Państwowy Instytut Badawczy. — Poznań : IOR. PTB, 2008. — S. 167–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STYPUŁA Barbara, HUTERA Barbara, STAROWICZ Maria, DROŻYŃSKI Dariusz, SMYKSY Krzysztof, KMITA Angelika, HAJOS Michał
  DetailsInt.Cl.: B22C 1/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404416 A1 ; Opubl. 2015-01-05. — Zgłosz. nr P.404416 z dn. 2013-06-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 1, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404416A1.pdf
 • słowa kluczowe: masy formierskie, nanocząstki, nieorganiczne spoiwo odlewnicze

  keywords: nanoparticles, moulding sands, inorganic foundry binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułSposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara STYPUŁA, Barbara HUTERA, Maria STAROWICZ, Dariusz DROŻYŃSKI, Krzysztof SMYKSY, Angelika KMITA, Michał HAJOS
  DetailsInt.Cl.: B22C 1/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231738 B1 ; Udziel. 2018-12-10 ; Opubl. 2019-03-29. — Zgłosz. nr P.404416 z dn. 2013-06-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231738B1.pdf
 • słowa kluczowe: masy formierskie, nanocząstki, nieorganiczne spoiwo odlewnicze

  keywords: nanoparticles, moulding sands, inorganic foundry binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułStruktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Jacek BANAŚ, Maria STAROWICZ, Dominik KASPRZYK, Michał HAJOS
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2010 R. 53 nr 3, s. 147–153
 • słowa kluczowe: pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe, stężony kwas siarkowy

  keywords: corrosion resistance, passivation, high concentration of sulfuric acid, stainless steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2011]
 • TytułSynthesis of ZnO nanoparticles in the process of anodic dissolution of Zn in methanol solutions of salts : [abstract]
  AutorzyMichał HAJOS, Barbara STYPUŁA
  Źródło8textsuperscript{th} International PhD foundry conference : 7textsuperscript{th} – 8textsuperscript{th} June 2011 : proceedings / Czech Foundrymen Society, Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Manufacturing Technology. — Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2011. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2013]
 • TytułThe role of zinc oxide nanoparticles as a modifier of sodium water glass
  AutorzyAngelika KMITA, Barbara HUTERA, Michał HAJOS, Maria STAROWICZ, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. 1–2
 • keywords: viscosity, wettability, modification, nanoparticles of zinc oxide, ZnO, sodium water glass, physicochemical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ dodatków stopowych stali chromowo-niklowych na strukturę warstwy pasywnej i korozyjne zachowanie się stali w stężonym kwasie siarkowym w obecności fluorków
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Michał HAJOS, Dominik KASPRZYK
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 169–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWpływ dodatku wody na proces anodowego roztwarzania cynku i tworzenie się nanocząsteczek ZnO
  AutorzyM. HAJOS, B. STYPUŁA
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 307–311
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ rodzaju eklektrolitu na proces elektrochemicznej syntezy nanocząstek ZnO : [streszczenie]
  AutorzyM. HAJOS, B. STYPUŁA, M. STAROWICZ, E. OLEJNIK
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ rozpuszczalnika na proces wytwarzania nanocząstek srebra na drodze elektrochemicznej
  AutorzyMichał HAJOS, Dominik KASPRZYK, Maria STAROWICZ, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 55–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułWpływ stężenia jonów $Cl^{-}$ na syntezę nanocząstek ZnO w roztworach metanolowych z dodatkiem wody
  AutorzyM. HAJOS, B. STYPUŁA, M. KAWALEC
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 306–310
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: