Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Hajos, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Anodowe roztwarzanie cynku jako metoda wytwarzania nanocząstek
2
 • Anodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów
3
4
 • Corrosion behaviour of stainless steel in hot concentrated sulfuric acid – effect of fluoride impurities
5
 • Effect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
6
 • Electrochemical and chemical reactions in the synthesis of metals and oxides nanoparticles
7
8
9
 • Elektrochemiczna synteza nanocząstek srebra w alkoholowych elektrolitach
10
 • Influence of electrolytes on electrochemical synthesis of ZnO nanopracticles
11
 • Magnesium nanoxide (MgO) as a modifier of foundry binder – water glass
12
 • Morphology and structure of ZnO nanoparticles produced by electrochemical method
13
 • Pasywacja i depasywacja stali wysokostopowych w stężonym kwasie siarkowym
14
 • Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
15
 • Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
16
 • Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
17
 • Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
18
 • Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym
19
 • Synthesis of ZnO nanoparticles in the process of anodic dissolution of Zn in methanol solutions of salts
20
 • The role of zinc oxide nanoparticles as a modifier of sodium water glass
21
 • Wpływ dodatków stopowych stali chromowo-niklowych na strukturę warstwy pasywnej i korozyjne zachowanie się stali w stężonym kwasie siarkowym w obecności fluorków
22
 • Wpływ dodatku wody na proces anodowego roztwarzania cynku i tworzenie się nanocząsteczek ZnO
23
 • Wpływ rodzaju eklektrolitu na proces elektrochemicznej syntezy nanocząstek ZnO
24
 • Wpływ rozpuszczalnika na proces wytwarzania nanocząstek srebra na drodze elektrochemicznej
25
 • Wpływ stężenia jonów $Cl^{-}$ na syntezę nanocząstek ZnO w roztworach metanolowych z dodatkiem wody