Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Spałek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3867-8493 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnderson lattice with explicit Kondo coupling revisited: metamagnetism and the field-induced suppression of the heavy fermion state
  AutorzyOlga Howczak, Józef SPAŁEK
  ŹródłoJournal of Physics : Condensed Matter. — 2012 vol. 24 iss. 20 art. no. 205602, s. 205602-1–205602-14. — tekst: http://iopscience.iop.org/0953-8984/24/20/205602/pdf/0953-8984_24_20_205602.pdf
2
3
 • [referat, 2015]
 • TytułClassical and quantum criticalities in the itinerant ferromagnet $UGe_{2}$: a microscopic interpretation
  AutorzyM. Wysokinski, M. Abram, J. SPAŁEK
  ŹródłoICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] WE.F2_O6
4
 • [referat, 2011]
 • TytułCoexistence of antiferromagnetism and superconductivity within t-J model with strong correlations and in applied Zeeman field
  AutorzyJan Kaczmarczyk, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysics of Magnetism 2011 (PM'11) : the European conference : [June 27–July 1, 2011, Poznań, Poland] : abstracts / eds. R. Micnas, [et al.] ; Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics, Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2011. — S. 61
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCoexistence of antiferromagnetism and superconductivity within t-J model with strong correlations and nonzero spin polarization
  AutorzyJan Kaczmarczyk, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2011 vol. 84 iss. 12, s. 125140-1–125140-10. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i12/e125140
6
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCoexistence of spin-triplet superconductivity with antiferromagnesium in orbitally degenerate system: Hartree-Fock approximation
  AutorzyM. ZEGRODNIK, J. SPAŁEK
  ŹródłoActa Physica Polonica. A. — 2012 vol. 121 no. 4, s. 801–804. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z4p114.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCoexistence of spin-triplet superconductivity with magnetic ordering in an orbitally degenerate system: Hartree-Fock-BCS approcimation revisited
  AutorzyMichał ZEGRODNIK, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2012 vol. 86 iss. 1, s. 014505-1–014505-14. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v86/i1/e014505
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCoexistence of spin-triplet superconductivity with magnetism within a single mechanism for orbitally degenerate correlated electrons: staristically consistent Gutzwiller approximation
  AutorzyM. ZEGRODNIK, J. SPAŁEK, J. Bünemann
  ŹródłoNew Journal of Physics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2013 vol. 15 art. no. 073050, s. 1–22. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/15/7/073050/pdf
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułConductance spectroscopy of a correlated superconductor in a magnetic field in the Pauli limit: evidence for strong correlations
  AutorzyJan Kaczmarczyk, Mariusz Sadzikowski, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2011 vol. 84 iss. 9, s. 094525-1–094525-12. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i9/e094525
11
 • [referat, 2011]
 • TytułConductance spectroscopy of a strongly-correlated superconductor
  AutorzyJan Kaczmarczyk, M. Sadzikowski, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysics of Magnetism 2011 (PM'11) : the European conference : [June 27–July 1, 2011, Poznań, Poland] : abstracts / eds. R. Micnas, [et al.] ; Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics, Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2011. — S. 61
12
 • [referat, 2015]
 • TytułCorrelation-induced d-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model
  AutorzyEwa Kądzielawa-Major, J. SPAŁEK
  ŹródłoXVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. T-23
13
 • [referat, 2015]
 • TytułCorrelation-induced d-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model: a fully microscopic approach
  AutorzyJ. SPAŁEK, O. Howczak
  ŹródłoICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] WE.E2_O6
14
 • [referat, 2015]
 • TytułCorrelation-induced emph {d}-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model: a fully microscopic approach
  AutorzyJózef SPAŁEK, Olga Howczak
  ŹródłoCCFES2015 [Dokument elektroniczny] : Cracow Colloquium on f-electron systems : Cracow, 24textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} June 2015 : program and abstracts. — [Cracow : s. n.], [2015]. — S. [1], I-06
15
 • [referat, 2015]
 • TytułCorrelation-induced structural transition in one-dimensional molecular hydrogen crystal
  AutorzyA. P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, J. SPAŁEK
  ŹródłoICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] FR.C-P07
16
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCritical behavior of electronic structure in correlated electronic systems: Mott localization and from classical to quantum criticality
  AutorzyJ. SPAŁEK
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2015 no. 9, s. 11
17
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCritical electronic properties of correlated metals
  AutorzyJ. SPAŁEK
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2013 nr 7, S. 15
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCriticalities in the itinerant ferromagnet $UGe_{2}$
  AutorzyMarcin M. Wysokiński, Marcin Abram, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2015 vol.91 iss. 8, s. 081108-1–081108-5. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.91.081108
19
 • [referat, 2015]
 • TytułDiscontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasi-atomic state
  AutorzyA. P. Kądzielawa, A. BIBORSKI, J. SPAŁEK
  ŹródłoXVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. WTO-11
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDiscontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasiatomic state: combined exact diagonalization and emph {ab initio} approach
  AutorzyAndrzej P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, Józef SPAŁEK
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2015 vol. 92 iss. 16, s. 161101-1–161101-5. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.92.161101
21
 • [referat, 2016]
 • TytułDot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects : [abstract]
  AutorzyAndrzej P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, Anna Gorczyca-Goraj, Elżbieta Zipper, Maciej M. Maśka, Józef SPAŁEK
  Źródło40th international conference of Theoretical physics [Dokument elektroniczny] : correlations & coherenece at different scales : 04–09 September 2016, Ustroń, Poland. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 1
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects
  AutorzyAndrzej BIBORSKI, Andrzej P. Kądzielawa, Anna Gorczyca-Goraj, Elżbieta Zipper, Maciej M. Maśka, Józef SPAŁEK
  ŹródłoScientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 6 art. no. 29887, s. 1–14. — tekst: https://goo.gl/BsCqyx
23
 • [referat, 2016]
 • TytułDot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects
  AutorzyA. BIBORSKI, A. P. Kądzielawa, A. Gorczyca-Goraj, E. Zipper, M. M. Maśka, J. SPAŁEK
  ŹródłoStoCP-2016 [Dokument elektroniczny] : from spins to cooper pairs and back: 2nd international conference on Magnetism and superconductivity in selected systems : September 25–30, 2016 : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 27
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • Tytuł$d$-wave superconductivity and its coexistence with antiferromagnetism in the $t-J-U$ model: statistically consistent Gutzwiller approach
  AutorzyM. Abram, J. Kaczmarczyk, J. Jędrak, J. SPAŁEK
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2013 vol. 88 iss. 9, s. 094502-1–094502-10. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v88/i9/e094502
25
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of thermodynamic fluctuations of magnetization on the bound magnetic polaron state in ferromagnetic semiconductors
  AutorzyHenryk Bednarski, Józef SPAŁEK
  Źródło43textsuperscript{rd} ”Jaszowiec” 2014 : international school & conference on the Physics of semiconductors [Dokument elektroniczny] : Wisła, Poland, June 7textsuperscript{th}–12textsuperscript{th}, 2014. — Warsaw : [s. n.], 2014. — S. 83