Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Spałek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3867-8493 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem572235
2016651
201517107
2014725
201366
201255
2011853
201055
200922
200811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5757
201666
20151717
201477
201366
201255
201188
201055
200922
200811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem572334
2016651
201517611
2014725
2013615
2012532
2011853
2010514
200922
200811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem573324
2016615
201517611
2014752
2013651
201255
2011835
201055
200922
200811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem573423
2016615
201517611
2014752
201366
201255
2011835
201055
200922
200811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem573423
2016615
201517710
2014752
2013651
201255
2011835
201055
200922
2008111
 • Anderson lattice with explicit Kondo coupling revisited: metamagnetism and the field-induced suppression of the heavy fermion state / Olga Howczak, Józef SPAŁEK // Journal of Physics : Condensed Matter ; ISSN 0953-8984. — 2012 vol. 24 iss. 20 art. no. 205602, s. 205602-1–205602-14. — Bibliogr. s. 205601-14, Abstr.. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków. — tekst: http://iopscience.iop.org/0953-8984/24/20/205602/pdf/0953-8984_24_20_205602.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/0953-8984/24/20/205602

2
3
 • Classical and quantum criticalities in the itinerant ferromagnet $UGe_{2}$: a microscopic interpretation / M. Wysokinski, M. Abram, J. SPAŁEK // W: ICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20\textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] WE.F2_O6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icm2015.org/abstracts.pdf [2015-09-07]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Coexistence of antiferromagnetism and superconductivity within t-J model with strong correlations and in applied Zeeman field / Jan Kaczmarczyk, Józef SPAŁEK // W: Physics of Magnetism 2011 (PM'11) : the European conference : [June 27–July 1, 2011, Poznań, Poland] : abstracts / eds. R. Micnas, [et al.] ; Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics, Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2011. — ISBN10: 83-922407-6-6. — S. 61. — Bibliogr. s. 61. — Józef Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Coexistence of antiferromagnetism and superconductivity within t-J model with strong correlations and nonzero spin polarization / Jan Kaczmarczyk, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2011 vol. 84 iss. 12, s. 125140-1–125140-10. — Bibliogr. s. 125140-9–125140-10. — J. Spałek – pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i12/e125140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.84.125140

6
 • Coexistence of spin-triplet superconductivity with antiferromagnesium in orbitally degenerate system: Hartree-Fock approximation / M. ZEGRODNIK, J. SPAŁEK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2012 vol. 121 no. 4, s. 801–804. — Bibliogr. s. 804. — Proceedings of the XV-th National School “Hundred years of superconductivity” : Kazimierz Dolny, October 9–13, 2011. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z4p114.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coexistence of spin-triplet superconductivity with magnetic ordering in an orbitally degenerate system: Hartree-Fock-BCS approcimation revisited / Michał ZEGRODNIK, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2012 vol. 86 iss. 1, s. 014505-1–014505-14. — Bibliogr. s. 014505-14. — Pierwsza afiliacja J. Spałek: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v86/i1/e014505

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.86.014505

8
 • Coexistence of spin-triplet superconductivity with magnetism within a single mechanism for orbitally degenerate correlated electrons: staristically consistent Gutzwiller approximation / M. ZEGRODNIK, J. SPAŁEK, J. Bünemann // New Journal of Physics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1367-2630. — 2013 vol. 15 art. no. 073050, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2013-07-26. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/15/7/073050/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1367-2630/15/7/073050

9
10
 • Conductance spectroscopy of a correlated superconductor in a magnetic field in the Pauli limit: evidence for strong correlations / Jan Kaczmarczyk, Mariusz Sadzikowski, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2011 vol. 84 iss. 9, s. 094525-1–094525-12. — Bibliogr. s. 094525-10–094525-12. — J. Spałek – pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i9/e094525

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.84.094525

11
 • Conductance spectroscopy of a strongly-correlated superconductor / Jan Kaczmarczyk, M. Sadzikowski, Józef SPAŁEK // W: Physics of Magnetism 2011 (PM'11) : the European conference : [June 27–July 1, 2011, Poznań, Poland] : abstracts / eds. R. Micnas, [et al.] ; Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics, Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2011. — ISBN10: 83-922407-6-6. — S. 61. — Józef Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Correlation-induced d-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model / Ewa Kądzielawa-Major, J. SPAŁEK // W: XVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. T-23. — J. Spałek - dod. afiliacja: Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Correlation-induced d-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model: a fully microscopic approach / J. SPAŁEK, O. Howczak // W: ICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20\textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] WE.E2_O6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icm2015.org/abstracts.pdf [2015-09-07]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Correlation-induced \emph {d}-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model: a fully microscopic approach / Józef SPAŁEK, Olga Howczak // W: CCFES2015 [Dokument elektroniczny] : Cracow Colloquium on f-electron systems : Cracow, 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} June 2015 : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2015]. — S. [1], I-06. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ccfes2015.up.krakow.pl/book-of-abstracts [2017-09-25]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Correlation-induced structural transition in one-dimensional molecular hydrogen crystal / A. P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, J. SPAŁEK // W: ICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20\textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] FR.C-P07. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icm2015.org/abstracts.pdf [2015-09-07]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Critical behavior of electronic structure in correlated electronic systems: Mott localization and from classical to quantum criticality / J. SPAŁEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 11. — Dod. afiliacja: Jagiellonian University. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: electronic structure, mott localization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Critical electronic properties of correlated metals / J. SPAŁEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2013 nr 7, S. 15. — Dodatkowa afiliacja: Jagiellonian University. — Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum, 1–4.10.2013 Krynica

 • keywords: mott transition, correlation electron systems, almost localized Fermi liquids, quantum criticality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Criticalities in the itinerant ferromagnet $UGe_{2}$ / Marcin M. Wysokiński, Marcin Abram, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2015 vol.91 iss. 8, s. 081108-1–081108-5. — Bibliogr. s. 081108-4–081108-5. — Publikacja dostępna online od: 2015-02-20. — J. Spałek – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.91.081108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.91.081108

19
 • Discontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasi-atomic state / A. P. Kądzielawa, A. BIBORSKI, J. SPAŁEK // W: XVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. WTO-11. — Bibliogr. s. WTO-11. — J. Spałek - dod. afiliacja: Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Discontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasiatomic state: combined exact diagonalization and \emph {ab initio} approach / Andrzej P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2015 vol. 92 iss. 16, s. 161101-1–161101-5. — Bibliogr. s. 161101-4–161101-5. — J. Spałek – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.92.161101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.92.161101

21
 • Dot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects : [abstract] / Andrzej P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, Anna Gorczyca-Goraj, Elżbieta Zipper, Maciej M. Maśka, Józef SPAŁEK // W: 40th international conference of Theoretical physics [Dokument elektroniczny] : correlations & coherenece at different scales : 04–09 September 2016, Ustroń, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 1. — Tryb dostępu: http://ccds.phys.us.edu.pl/participants1.html [2016-09-08]. — J. Spałek - pierwsza afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects / Andrzej BIBORSKI, Andrzej P. Kądzielawa, Anna Gorczyca-Goraj, Elżbieta Zipper, Maciej M. Maśka, Józef SPAŁEK // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2016 vol. 6 art. no. 29887, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-19. — J. Spałek - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński. — tekst: https://goo.gl/BsCqyx

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/srep29887

23
 • Dot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects / A. BIBORSKI, A. P. Kądzielawa, A. Gorczyca-Goraj, E. Zipper, M. M. Maśka, J. SPAŁEK // W: StoCP-2016 [Dokument elektroniczny] : from spins to cooper pairs and back: 2nd international conference on Magnetism and superconductivity in selected systems : September 25–30, 2016 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://th-www.if.uj.edu.pl/ztms/download/conference2016/book_of_abstracts_Zakopane.pdf [2017-09-26]. — J. Spałek - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • $d$-wave superconductivity and its coexistence with antiferromagnetism in the $t-J-U$ model: statistically consistent Gutzwiller approach / M. Abram, J. Kaczmarczyk, J. Jędrak, J. SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2013 vol. 88 iss. 9, s. 094502-1–094502-10. — Bibliogr. s. 094502-9–094502-10. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v88/i9/e094502

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.88.094502

25
 • Effect of thermodynamic fluctuations of magnetization on the bound magnetic polaron state in ferromagnetic semiconductors / Henryk Bednarski, Józef SPAŁEK // W: 43\textsuperscript{rd} ”Jaszowiec” 2014 : international school & conference on the Physics of semiconductors [Dokument elektroniczny] : Wisła, Poland, June 7\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th}, 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [s. n.], 2014. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://info.ifpan.edu.pl/Jaszowiec/J2014/files/Jaszowiec-2014_Booklet.pdf [2014-09-18]. — Józef Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: