Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Spałek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Academic Centre for Materials and Nanotechnology
ACMiN


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3867-8493 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
2
3
 • Classical and quantum criticalities in the itinerant ferromagnet $UGe_{2}$: a microscopic interpretation / M. Wysokinski, M. Abram, J. SPAŁEK // W: ICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20\textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] WE.F2_O6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icm2015.org/abstracts.pdf [2015-09-07]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Coexistence of antiferromagnetism and superconductivity within t-J model with strong correlations and in applied Zeeman field / Jan Kaczmarczyk, Józef SPAŁEK // W: Physics of Magnetism 2011 (PM'11) : the European conference : [June 27–July 1, 2011, Poznań, Poland] : abstracts / eds. R. Micnas, [et al.] ; Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics, Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2011. — ISBN10: 83-922407-6-6. — S. 61. — Bibliogr. s. 61. — Józef Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Coexistence of antiferromagnetism and superconductivity within t-J model with strong correlations and nonzero spin polarization / Jan Kaczmarczyk, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2011 vol. 84 iss. 12, s. 125140-1–125140-10. — Bibliogr. s. 125140-9–125140-10. — J. Spałek – pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i12/e125140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.84.125140

6
 • Coexistence of spin-triplet superconductivity with antiferromagnesium in orbitally degenerate system: Hartree-Fock approximation / M. ZEGRODNIK, J. SPAŁEK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2012 vol. 121 no. 4, s. 801–804. — Bibliogr. s. 804. — Proceedings of the XV-th National School “Hundred years of superconductivity” : Kazimierz Dolny, October 9–13, 2011. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z4p114.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coexistence of spin-triplet superconductivity with magnetic ordering in an orbitally degenerate system: Hartree-Fock-BCS approcimation revisited / Michał ZEGRODNIK, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2012 vol. 86 iss. 1, s. 014505-1–014505-14. — Bibliogr. s. 014505-14. — Pierwsza afiliacja J. Spałek: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, Kraków. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v86/i1/e014505

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.86.014505

8
 • Coexistence of spin-triplet superconductivity with magnetism within a single mechanism for orbitally degenerate correlated electrons: staristically consistent Gutzwiller approximation / M. ZEGRODNIK, J. SPAŁEK, J. Bünemann // New Journal of Physics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1367-2630. — 2013 vol. 15 art. no. 073050, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2013-07-26. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/15/7/073050/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1367-2630/15/7/073050

9
10
 • Conductance spectroscopy of a correlated superconductor in a magnetic field in the Pauli limit: evidence for strong correlations / Jan Kaczmarczyk, Mariusz Sadzikowski, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2011 vol. 84 iss. 9, s. 094525-1–094525-12. — Bibliogr. s. 094525-10–094525-12. — J. Spałek – pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i9/e094525

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.84.094525

11
 • Conductance spectroscopy of a strongly-correlated superconductor / Jan Kaczmarczyk, M. Sadzikowski, Józef SPAŁEK // W: Physics of Magnetism 2011 (PM'11) : the European conference : [June 27–July 1, 2011, Poznań, Poland] : abstracts / eds. R. Micnas, [et al.] ; Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics, Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2011. — ISBN10: 83-922407-6-6. — S. 61. — Józef Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Correlation-induced d-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model / Ewa Kądzielawa-Major, J. SPAŁEK // W: XVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. T-23. — J. Spałek - dod. afiliacja: Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Correlation-induced d-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model: a fully microscopic approach / J. SPAŁEK, O. Howczak // W: ICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20\textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] WE.E2_O6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icm2015.org/abstracts.pdf [2015-09-07]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Correlation-induced \emph {d}-wave superconductivity within the Anderson-Kondo lattice model: a fully microscopic approach / Józef SPAŁEK, Olga Howczak // W: CCFES2015 [Dokument elektroniczny] : Cracow Colloquium on f-electron systems : Cracow, 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} June 2015 : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2015]. — S. [1], I-06. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ccfes2015.up.krakow.pl/book-of-abstracts [2017-09-25]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Correlation-induced structural transition in one-dimensional molecular hydrogen crystal / A. P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, J. SPAŁEK // W: ICM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 20\textsuperscript{th} International Conference on Magnetism : July 5–10, 2015, Barcelona, Spain : book of abstracts. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1] FR.C-P07. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icm2015.org/abstracts.pdf [2015-09-07]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Spałek - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Critical behavior of electronic structure in correlated electronic systems: Mott localization and from classical to quantum criticality / J. SPAŁEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 11. — Dod. afiliacja: Jagiellonian University. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: electronic structure, mott localization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Critical electronic properties of correlated metals / J. SPAŁEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2013 nr 7, S. 15. — Dodatkowa afiliacja: Jagiellonian University. — Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum, 1–4.10.2013 Krynica

 • keywords: mott transition, correlation electron systems, almost localized Fermi liquids, quantum criticality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Criticalities in the itinerant ferromagnet $UGe_{2}$ / Marcin M. Wysokiński, Marcin Abram, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2015 vol.91 iss. 8, s. 081108-1–081108-5. — Bibliogr. s. 081108-4–081108-5. — Publikacja dostępna online od: 2015-02-20. — J. Spałek – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.91.081108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.91.081108

19
 • Discontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasi-atomic state / A. P. Kądzielawa, A. BIBORSKI, J. SPAŁEK // W: XVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. WTO-11. — Bibliogr. s. WTO-11. — J. Spałek - dod. afiliacja: Institute of Physics, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Discontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasiatomic state: combined exact diagonalization and \emph {ab initio} approach / Andrzej P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, Józef SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2015 vol. 92 iss. 16, s. 161101-1–161101-5. — Bibliogr. s. 161101-4–161101-5. — J. Spałek – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.92.161101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.92.161101

21
 • Dot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects : [abstract] / Andrzej P. Kądzielawa, Andrzej BIBORSKI, Anna Gorczyca-Goraj, Elżbieta Zipper, Maciej M. Maśka, Józef SPAŁEK // W: 40th international conference of Theoretical physics [Dokument elektroniczny] : correlations & coherenece at different scales : 04–09 September 2016, Ustroń, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 1. — Tryb dostępu: http://ccds.phys.us.edu.pl/participants1.html [2016-09-08]. — J. Spałek - pierwsza afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects / Andrzej BIBORSKI, Andrzej P. Kądzielawa, Anna Gorczyca-Goraj, Elżbieta Zipper, Maciej M. Maśka, Józef SPAŁEK // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2016 vol. 6 art. no. 29887, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-19. — J. Spałek - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński. — tekst: https://goo.gl/BsCqyx

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/srep29887

23
 • Dot-ring nanostructure: rigorous analysis of many-electron effects / A. BIBORSKI, A. P. Kądzielawa, A. Gorczyca-Goraj, E. Zipper, M. M. Maśka, J. SPAŁEK // W: StoCP-2016 [Dokument elektroniczny] : from spins to cooper pairs and back: 2nd international conference on Magnetism and superconductivity in selected systems : September 25–30, 2016 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://th-www.if.uj.edu.pl/ztms/download/conference2016/book_of_abstracts_Zakopane.pdf [2017-09-26]. — J. Spałek - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • $d$-wave superconductivity and its coexistence with antiferromagnetism in the $t-J-U$ model: statistically consistent Gutzwiller approach / M. Abram, J. Kaczmarczyk, J. Jędrak, J. SPAŁEK // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Physical Review B : Condensed Matter. — 2013 vol. 88 iss. 9, s. 094502-1–094502-10. — Bibliogr. s. 094502-9–094502-10. — J. Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v88/i9/e094502

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.88.094502

25
 • Effect of thermodynamic fluctuations of magnetization on the bound magnetic polaron state in ferromagnetic semiconductors / Henryk Bednarski, Józef SPAŁEK // W: 43\textsuperscript{rd} ”Jaszowiec” 2014 : international school & conference on the Physics of semiconductors [Dokument elektroniczny] : Wisła, Poland, June 7\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th}, 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [s. n.], 2014. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://info.ifpan.edu.pl/Jaszowiec/J2014/files/Jaszowiec-2014_Booklet.pdf [2014-09-18]. — Józef Spałek – dod. afiliacja: Marian Smoluchowski Institute of Physics. Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: