Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Kamińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem451117242
201511
20143111
2013121371
20121266
201110136
2010431
200922
200811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4521222
201511
2014321
20131266
201212462
20111064
2010422
200922
200811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem45414
201511
201433
201312111
201212102
20111010
2010431
200922
200811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem45342
201511
201433
201312210
201212111
20111010
201044
200922
200811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem452322
201511
2014321
20131293
20121248
20111046
2010413
200922
200811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem452619
201511
201433
20131284
20121266
20111046
2010413
200922
2008111
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza mechanizmu procesów granulacji – stanowisko i zakres badań doświadczalnych : [streszczenie]
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnalysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigations
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Józef DAŃKO
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 81–87
3
4
5
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłów pochodzących z regeneracji masy zużytej z żywicą fenolową
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 259–266
6
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłów w aspekcie zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoRola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego : monografia 2011, T. 1 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2011. — S. 43–47
7
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłu poregeneracyjnego z żywicą Permaset 839
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoSesje Studenckich Kół Naukowych [Dokument elektroniczny]. T. 1/2012, Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego : streszczenia referatów ; program Sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków, 10 maja 2012 / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, [2012]. — S. 261
8
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie wybranych właściwości pyłów z regeneracji zużytej masy z żywicą furanową
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 12, s. 77–82
9
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka, metodyka i podział metod regeneracji
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK
  ŹródłoSesje Studenckich Kół Naukowych [Dokument elektroniczny]. T. 1/2013, Materiały 50. Konferencji Pionu Hutniczego : streszczenia referatów ; program Sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków, 9 maja 2013 / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, [2013]. — S. 352
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDependence of tensile wet strength from regeneration time and grain size of the matrix ceramic moulds
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 53–61. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur05.pdf
11
 • [referat, 2010]
 • TytułEffect of grain size of the reclaimed ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temperature
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  Źródło“Advances in chemical and mechanical engineering” : 13textsuperscript{th} international symposium of students and young mechanical engineers : Gdańsk, 20textsuperscript{th}–22textsuperscript{nd} May 2010 / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Chemical Faculty, [etc.]. — Gdańsk : Faculty of Mechanical Engineering. Gdansk University of Technology, 2010. — S. 192–197
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEffect of grain size of the reclaimed matrix ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temerature
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2010 vol. 36 no. 1, s. 31–35. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-01/metalur03.pdf
13
 • [referat, 2013]
 • TytułGospodarka zużytych mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie najlepszych dostępnych technik (BAT)
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Ewa Pamuła
  ŹródłoDeterminanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : PCz. WIPMiFS, cop. 2013. — S. 253–259
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGranulacja pyłów pochodzących ze stacji przerobu mas formierskich z bentonitem
  AutorzyRafał DAŃKO, Jadwiga KAMIŃSKA, Miłosz Harabasz
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2013 t. 63 nr 11–12, s. 478–484
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGranulation of after reclamation dusts from the mixed sands technology: water glass – resolit
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 65–70
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInvestigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 1, s. 69–72
18
 • [referat, 2012]
 • TytułInvestigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoKrzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — S. [1–4]
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInvestigation of the selected properties of dusts from the reclamation of spent sands with bentonite
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 177–181
20
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności : streszczenie
  AutorzyB. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. KAMIŃSKA, J. KOLCZYK, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoWydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — S. [1–2]
21
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOgólna charakterystyka procesu regeneracji
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2013 z. 14, s. 127–132
22
 • [referat, 2012]
 • TytułOgólna charakterystyka pyłów ze stacji regeneracji zużytych mas furanowych
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Mateusz SKRZYŃSKI
  ŹródłoRozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVI międzynarodowa studencka sesja naukowa : Częstochowa, 30 maj 2012 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Stradomskiego [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, [2012]. — S. 94–97
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPhysical, chemical and strength properties of dusts from the bentonite sands treatment plants
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Mateusz SKRZYŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 169–176. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur06.pdf
24
 • [referat, 2010]
 • TytułPodstawowe zagadnienia granulacji pyłów poregeneracyjnych
  AutorzyDAŃKO J., KAMIŃSKA J.
  ŹródłoQuo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — S. 43–48
25
 • [referat, 2008]
 • TytułPorównanie właściwości wysokotemperaturowych wybranych sypkich mas samoutwardzalnych
  Autorzy Jadwiga KAMIŃSKA, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 217–220