Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Kamińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem451117242
201511
20143111
2013121371
20121266
201110136
2010431
200922
200811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4521222
201511
2014321
20131266
201212462
20111064
2010422
200922
200811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem45414
201511
201433
201312111
201212102
20111010
2010431
200922
200811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem45342
201511
201433
201312210
201212111
20111010
201044
200922
200811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem452322
201511
2014321
20131293
20121248
20111046
2010413
200922
200811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem452619
201511
201433
20131284
20121266
20111046
2010413
200922
2008111
 • Analiza mechanizmu procesów granulacji – stanowisko i zakres badań doświadczalnych
2
 • Analysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigations
3
4
5
 • Badania fizyko-chemiczne pyłów pochodzących z regeneracji masy zużytej z żywicą fenolową
6
 • Badania fizyko-chemiczne pyłów w aspekcie zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych
7
 • Badania fizyko-chemiczne pyłu poregeneracyjnego z żywicą Permaset 839
8
 • Badanie wybranych właściwości pyłów z regeneracji zużytej masy z żywicą furanową
9
 • Charakterystyka, metodyka i podział metod regeneracji
10
 • Dependence of tensile wet strength from regeneration time and grain size of the matrix ceramic moulds
11
 • Effect of grain size of the reclaimed ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temperature
12
 • Effect of grain size of the reclaimed matrix ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temerature
13
 • Gospodarka zużytych mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie najlepszych dostępnych technik (BAT)
14
 • Granulacja pyłów pochodzących ze stacji przerobu mas formierskich z bentonitem
15
 • Granulation of after reclamation dusts from the mixed sands technology: water glass – resolit
16
 • Granulation process of foundry dusts originated from bentonite sand processing plants
17
 • Investigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
18
 • Investigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
19
 • Investigation of the selected properties of dusts from the reclamation of spent sands with bentonite
20
 • Ocena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności
21
 • Ogólna charakterystyka procesu regeneracji
22
 • Ogólna charakterystyka pyłów ze stacji regeneracji zużytych mas furanowych
23
 • Physical, chemical and strength properties of dusts from the bentonite sands treatment plants
24
 • Podstawowe zagadnienia granulacji pyłów poregeneracyjnych
25
 • Porównanie właściwości wysokotemperaturowych wybranych sypkich mas samoutwardzalnych