Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Kamińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnalysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigations
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Józef DAŃKO
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 81–87
2
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłów pochodzących z regeneracji masy zużytej z żywicą fenolową
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 259–266
3
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłów w aspekcie zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoRola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego : monografia 2011, T. 1 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2011. — S. 43–47
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDependence of tensile wet strength from regeneration time and grain size of the matrix ceramic moulds
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 53–61. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur05.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInvestigation of the selected properties of dusts from the reclamation of spent sands with bentonite
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 177–181
6
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności : streszczenie
  AutorzyB. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. KAMIŃSKA, J. KOLCZYK, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoWydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — S. [1–2]
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPhysical, chemical and strength properties of dusts from the bentonite sands treatment plants
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Mateusz SKRZYŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 169–176. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur06.pdf
8
 • [referat, 2011]
 • TytułWpływ czynników technologicznych oraz dodatków węglowych na masy odlewnicze
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoSesje Studenckich Kół Naukowych. T. 1/2011, Materiały XLVIII Sesji Pionu Hutniczego : streszczenia referatów ; program Sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków, 12 maja 2011 / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, [2011]. — S. 272–273
9
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ dodatku modyfikatora ${Al_{2}O_{3}}$ na właściwości wytrzymałościowe masy samoutwardzalnej z żywicą organiczną
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, A. KMITA, J. KOLCZYK, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, J. ZYCH
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2011 z. spec., s. 87–92
10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ nośnika węgla błyszczącego na właściwości mas z bentonitu
  AutorzyS. ŻYMANKOWSKA-KUMON, J. KAMIŃSKA, A. KMITA, J. KOLCZYK, M. HOLTZER
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2011 z. spec., s. 195–200