Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Kamińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Analysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigations
2
  • Badania fizyko-chemiczne pyłów pochodzących z regeneracji masy zużytej z żywicą fenolową
3
  • Badania fizyko-chemiczne pyłów w aspekcie zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych
4
  • Dependence of tensile wet strength from regeneration time and grain size of the matrix ceramic moulds
5
  • Investigation of the selected properties of dusts from the reclamation of spent sands with bentonite
6
  • Ocena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności
7
  • Physical, chemical and strength properties of dusts from the bentonite sands treatment plants
8
  • Wpływ czynników technologicznych oraz dodatków węglowych na masy odlewnicze
9
  • Wpływ dodatku modyfikatora ${Al_{2}O_{3}}$ na właściwości wytrzymałościowe masy samoutwardzalnej z żywicą organiczną
10
  • Wpływ nośnika węgla błyszczącego na właściwości mas z bentonitu