Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Kamińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza mechanizmu procesów granulacji – stanowisko i zakres badań doświadczalnych : [streszczenie]
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnalysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigations
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Józef DAŃKO
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 81–87
3
4
5
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłów pochodzących z regeneracji masy zużytej z żywicą fenolową
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 259–266
6
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłów w aspekcie zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoRola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego : monografia 2011, T. 1 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2011. — S. 43–47
7
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania fizyko-chemiczne pyłu poregeneracyjnego z żywicą Permaset 839
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA
  ŹródłoSesje Studenckich Kół Naukowych [Dokument elektroniczny]. T. 1/2012, Materiały XLIX Sesji Pionu Hutniczego : streszczenia referatów ; program Sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków, 10 maja 2012 / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, [2012]. — S. 261
8
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie wybranych właściwości pyłów z regeneracji zużytej masy z żywicą furanową
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 12, s. 77–82
9
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka, metodyka i podział metod regeneracji
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK
  ŹródłoSesje Studenckich Kół Naukowych [Dokument elektroniczny]. T. 1/2013, Materiały 50. Konferencji Pionu Hutniczego : streszczenia referatów ; program Sesji ; informacje o kołach naukowych : Kraków, 9 maja 2013 / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, [2013]. — S. 352
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDependence of tensile wet strength from regeneration time and grain size of the matrix ceramic moulds
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 53–61. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur05.pdf
11
 • [referat, 2010]
 • TytułEffect of grain size of the reclaimed ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temperature
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  Źródło“Advances in chemical and mechanical engineering” : 13textsuperscript{th} international symposium of students and young mechanical engineers : Gdańsk, 20textsuperscript{th}–22textsuperscript{nd} May 2010 / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Chemical Faculty, [etc.]. — Gdańsk : Faculty of Mechanical Engineering. Gdansk University of Technology, 2010. — S. 192–197
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEffect of grain size of the reclaimed matrix ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temerature
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2010 vol. 36 no. 1, s. 31–35. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-01/metalur03.pdf
13
 • [referat, 2013]
 • TytułGospodarka zużytych mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie najlepszych dostępnych technik (BAT)
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Joanna KOLCZYK, Ewa Pamuła
  ŹródłoDeterminanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : PCz. WIPMiFS, cop. 2013. — S. 253–259
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGranulacja pyłów pochodzących ze stacji przerobu mas formierskich z bentonitem
  AutorzyRafał DAŃKO, Jadwiga KAMIŃSKA, Miłosz Harabasz
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2013 t. 63 nr 11–12, s. 478–484
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGranulation of after reclamation dusts from the mixed sands technology: water glass – resolit
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 65–70
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInvestigation of the selected properties of dusts from the reclamation of spent sands with bentonite
  AutorzyJ. KAMIŃSKA, J. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 177–181
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInvestigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 1, s. 69–72
19
 • [referat, 2012]
 • TytułInvestigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoKrzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — S. [1–4]
20
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności : streszczenie
  AutorzyB. OLSZOWSKA-SOBIERAJ, J. KAMIŃSKA, J. KOLCZYK, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON
  ŹródłoWydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — S. [1–2]
21
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOgólna charakterystyka procesu regeneracji
  AutorzyJ. KAMIŃSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2013 z. 14, s. 127–132
22
 • [referat, 2012]
 • TytułOgólna charakterystyka pyłów ze stacji regeneracji zużytych mas furanowych
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Mateusz SKRZYŃSKI
  ŹródłoRozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVI międzynarodowa studencka sesja naukowa : Częstochowa, 30 maj 2012 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Stradomskiego [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, [2012]. — S. 94–97
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPhysical, chemical and strength properties of dusts from the bentonite sands treatment plants
  AutorzyJadwiga KAMIŃSKA, Mateusz SKRZYŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 169–176. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur06.pdf
24
 • [referat, 2010]
 • TytułPodstawowe zagadnienia granulacji pyłów poregeneracyjnych
  AutorzyDAŃKO J., KAMIŃSKA J.
  ŹródłoQuo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — S. 43–48
25
 • [referat, 2008]
 • TytułPorównanie właściwości wysokotemperaturowych wybranych sypkich mas samoutwardzalnych
  Autorzy Jadwiga KAMIŃSKA, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 217–220