Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Kamińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analiza mechanizmu procesów granulacji – stanowisko i zakres badań doświadczalnych
2
 • Analysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigations
3
4
5
 • Badania fizyko-chemiczne pyłów pochodzących z regeneracji masy zużytej z żywicą fenolową
6
 • Badania fizyko-chemiczne pyłów w aspekcie zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych
7
 • Badania fizyko-chemiczne pyłu poregeneracyjnego z żywicą Permaset 839
8
 • Badanie wybranych właściwości pyłów z regeneracji zużytej masy z żywicą furanową
9
 • Charakterystyka, metodyka i podział metod regeneracji
10
 • Dependence of tensile wet strength from regeneration time and grain size of the matrix ceramic moulds
11
 • Effect of grain size of the reclaimed ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temperature
12
 • Effect of grain size of the reclaimed matrix ceramic moulds used in the lost wax technology on the strength at high temerature
13
 • Gospodarka zużytych mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie najlepszych dostępnych technik (BAT)
14
 • Granulacja pyłów pochodzących ze stacji przerobu mas formierskich z bentonitem
15
 • Granulation of after reclamation dusts from the mixed sands technology: water glass – resolit
16
 • Granulation process of foundry dusts originated from bentonite sand processing plants
17
 • Investigation of the selected properties of dusts from the reclamation of spent sands with bentonite
18
 • Investigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
19
 • Investigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder
20
 • Ocena zmian makro i mikroskopowych powstałych w odlewach z żeliwa sferoidalnego po zastosowaniu osłonek egzotermicznych o różnym stopniu aktywności
21
 • Ogólna charakterystyka procesu regeneracji
22
 • Ogólna charakterystyka pyłów ze stacji regeneracji zużytych mas furanowych
23
 • Physical, chemical and strength properties of dusts from the bentonite sands treatment plants
24
 • Podstawowe zagadnienia granulacji pyłów poregeneracyjnych
25
 • Porównanie właściwości wysokotemperaturowych wybranych sypkich mas samoutwardzalnych