Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu prękości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Monika WALKOWICZ, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 1, s. 65–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania nad miedzią beztlenową do wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoForum Innowacji Młodych Badaczy [Dokument elektroniczny] : 25–26 listopada 2011, Łódź. — [Łódź : s. n.], [2011]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania nad miedzią beztlenową w gatunku OFE dla wysokozaawansowanej elektroniki i elektrotechniki
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : Toruń, 16–18.06.2011 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. 109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania stanu strukturalnego i własności miedzi beztlenowej otrzymywanej w procesie ciągłego odlewania
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 2, s. 70–77. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57334
 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, ETP, Upcast, prędkość odlewania, Contirod, Rautomead, proces ciągłego topienia i odlewania, OFC

  keywords: oxygen free copper, ETP, Upcast, casting speed, Rautomead, continuous melting and casting process, OFC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania wpływu warunków odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Monika WALKOWICZ, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 1, s. 61–64. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57959
 • słowa kluczowe: proces ciągłego odlewania, miedź beztlenowa, miedź elektrolityczna, ETP, OFC

  keywords: continuous casting process, oxygen free copper, ETP, OFC, electrolytic copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2011]
 • TytułCharakterystyka cech materiałowych i technologicznych miedzi beztlenowej dedykowanej do aplikacji kablowych
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoCopper metallurgy : 50textsuperscript{th} anniversary of KGHM Polska Miedź S. A. : 26–28 October 2011, Kraków, Poland : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [et al.]. — Gliwice : IMN, [2011]. — S. 473–482
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 2, s. 195–200. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57852
 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, mikrodruty, proces ciągłego topienia i odlewania, kable audio-video

  keywords: microwires, oxygen free copper, continuous melting and casting line, audio-video cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka własności drutów miedzianych w gatunku ETP otrzymywanych z katod o różnym poziomie zanieczyszczeń
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 1, s. 9–15. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57039
 • słowa kluczowe: ETP, proces ciągnienia, katoda Cu-CATH-1, katoda Cu-CATH-2, Aurubis, Transkat, temperatura rekrystalizacji

  keywords: ETP, drawing process, Cu-CATH-1 cathode, Cu-CATH-2 cathode, Aurubis, Transkat, recrystallization temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułCharakteryzacja technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów przeznaczonych na cele elektryczne
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoNowe trendy w naukach inżynieryjnych, T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — S. 148–155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2011]
 • TytułDynamic recrystallization of continuous cast copper wire rod and the rapid tensile test
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoGlobal continuous casting forum : [proceedings for the 2011 Global continuous casting forum of the Wire Association International] : May 2–5, 2011 Atlanta, Georgia, USA / WAI. — [USA : s. n.], cop. 2011. — S. [1–17]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów krystalicznych
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 11, s. 719–723
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułMetoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów krystalicznych
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoOMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [37–38]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułMiedź beztlenowa dedykowana do wysokozaawansowanych aplikacji inżynierii elektrycznej i elektrotechnicznej
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoMłodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 1 edycja – Częstochowa 19 listopada 2011 r.. Cz. 1, Nauki inżynieryjne. T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — S. 152–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2011]
 • TytułMiedź beztlenowa dla wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoNowoczesne technologie w służbie społeczeństwu XXI w. : I ogólnopolska konferencja naukowa : 4–5 lutego 2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [27]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2011]
 • TytułMiedź beztlenowa z technologii DCC-AGH® w technice elektronowej i bezstratnego przesyłu sygnału elektrycznego
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoInnowacyjność akademicka – nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości : 28.03.2011, Bielsko-Biała / Akademia Techniczno-Humanistyczna, Centrum Innowacji i Transferu Technologii. — [Bielsko-Biała : s. n.], [2011]. — S. [1–22]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2011]
 • TytułMiedź beztlenowa z technologii DCC-AGH® w wysokozaawansowanych aplikacjach kablowych inżynierii dźwięku i obrazu
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoISSET 2011 [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering : May 19–21, 2011, Wrocław, Poland. — [Poland : s. l.], [2011]. — S. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułMiedź beztlenowa z technologii DCC-AGH® wtechnice elektronowej i bezstratnego przesyłu sygnału elektrycznego
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoInnowacyjność akademicka – nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości : monografia : praca zbiorowa / pod red. Janusz Juraszek, Aleksander Moczała. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — S. 171–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOxygen-free copper from DCC-AGH® technologies in highly-advanced audio-video cable applications : [abstract]
  AutorzyKNYCH Tadeusz, SMYRAK Beata, WALKOWICZ Monika
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2011 vol. 36 no. 2, s. 485–486
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2011]
 • TytułPodatność do wyżarzania drutów miedzianych a skład chemiczny katod
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoCopper metallurgy : 50textsuperscript{th} anniversary of KGHM Polska Miedź S. A. : 26–28 October 2011, Kraków, Poland : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [et al.]. — Gliwice : IMN, [2011]. — S. 463–472
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułProblematyka kruchości wodorowej miedzi stosowanej na żyły przewodzące w kablach ognioodpornych
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 6, s. 218–222
 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, OFE, ETP, kable ognioodporne, kruchość wodorowa, bezhalogenowe kable, uniepalniacze

  keywords: hydrogen embrittlement, oxygen free copper, halogen free cables, OFE, ETP, fireproof cables, retardans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułResearch of oxygen free of Upcast® technology for electric and electronic uses
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoWorld of Metallurgy, Erzmetall : Internationale Fachzeitschrift für Metallurgie. — 2011 vol. 64 no. 1, s. 16–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2011]
 • TytułResearch on the influence of the casting speed on the structure and properties of oxygen-free copper wires
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoGlobal continuous casting forum : [proceedings for the 2011 Global continuous casting forum of the Wire Association International] : May 2–5, 2011 Atlanta, Georgia, USA / WAI. — [USA : s. n.], cop. 2011. — S. [1–21]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułResearch on the influence of the structural state of Cu-ETP wire rod on the annealing susceptibility of wires
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoWire Journal International. — 2011 October, s. 60–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSelected aspects of evolution properties of oxygen free copper for high-advanced electrotechnical application
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 9a, s. 285–290. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=62360
 • keywords: oxygen free copper, wires, continuous melting and casting line, audio-video cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25