Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Tadeusz KNYCH
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84
 • słowa kluczowe: skład chemiczny, proces ciągnienia, temperatura rekrystalizacji, miedź wysokiej czystości chemicznej

  keywords: drawing process, recrystallization temperature, high purity copper, chemical purity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.1.23

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza umacniania się drutów uzyskanych z materiałów wsadowych z miedzi gatunków Cu-OFE i Cu-ETP w procesie ciągnienia
  AutorzyMonika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 7, s. 329–337
 • słowa kluczowe: proces ciągnienia, druty, miedź Cu-OFE, miedź Cu-ETP, umacnianie

  keywords: drawing process, wires, strengthening, oxygen free electronic (OFE) copper, electrolytic tough pitch (ETP) copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Piotr Czarnecki, Barbara Lipińska
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33
 • słowa kluczowe: proces ciągnienia, wady kształtu i wymiaru drutów, wady powierzchniowe drutów, wady wewnętrzne drutów, wady wyrobów ciągnionych

  keywords: wires defects, shape and dimension defects of wires, surface defects of wires, internal defects of wires, wires drawing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.1.4

4
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu prękości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Monika WALKOWICZ, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 1, s. 65–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wpływu składu chemicznego miedzi na podatność do przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej na zimno
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2013 R. 80 nr 1, s. 119–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza wpływu składu chemicznego na własności elektryczne miedzi
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoInnowacyjność akademicka akceleratorem rozwoju nauki i przedsiębiorczości : praca zbiorowa / pod red. Janusz Juraszek, Joanna Kurowska-Pysz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — S. 109–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the antimicrobial copper alloys registered by the environmental protection agency
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Sabina Bocheńska
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2016 vol. 682, s. 46–52
 • keywords: copper alloys, price calculation, antimicrobial properties, copper, materials properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.46

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAntibiotic resistance, ability to form biofilm and susceptibility to copper alloys of selected staphylococcal strains isolated from touch surfaces in Polish hospital wards
  AutorzyAnna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Małgorzata Bulanda, Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Tadeusz KNYCH
  ŹródłoAntimicrobial Resistance and Infection Control [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 6 iss. 1 art. no. 80, s. 1–12. — tekst: https://goo.gl/QQVS1o
 • keywords: hospital environment contamination, staphylococci, antibiotic resistance, biofilm-forming staphylococci, antimicrobial copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1186/s13756-017-0240-x

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAntimicrobial properties of selected copper alloys on emph{Staphylococcus aureus} and emph{Escherichia coli} in different simulations of environmental conditions: with vs. without organic contamination
  AutorzyAnna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Małgorzata Bulanda, Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Tadeusz KNYCH
  ŹródłoInternational Journal of Environmental Research and Public Health. — 2017 vol. 14 iss. 7, s. 1–15 art. no. 813. — tekst: http://www-1mdpi-1com-1000032ex11e6.wbg2.bg.agh.edu.pl/1660-4601/14/7/813/pdf
 • keywords: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, antimicrobial copper, hospital environment, patient safety, environmental disinfection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph14070813

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania nad miedzią beztlenową do wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2013 R. 89 nr 2a, s. 40–44
 • słowa kluczowe: OFE, proces ciągłego odlewania, miedź beztlenowa, miedź elektrolityczna, Upcast, ETP, kable teleinformatyczne

  keywords: oxygen free copper, OFE, Upcast, continuous casting process, ETP, data communication cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania nad przemysłową technologią ciągnienia drutów z miedzi na żyły przewodzące kabli teleinformatycznych
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2013 R. 80 nr 1, s. 122–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBadania nad technologią wytwarzania kabli teleinformatycznych UTP kategorii 6
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK
  ŹródłoNowe trendy w naukach inżynieryjnych 2, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — S. 170–176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadania odporności na korozję przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi w atmosferze sztucznego potu
  AutorzyMonika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2018 R. 63 nr 1, s. 7–10
 • słowa kluczowe: stopy miedzi, utlenianie, miedź przeciwdrobnoustrojowa, syntetyczny pot

  keywords: oxidation, copper alloys, antimicrobial copper, artificial human sweat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.1.2

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania stanu strukturalnego i własności miedzi beztlenowej otrzymywanej w procesie ciągłego odlewania
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 2, s. 70–77. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57334
 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, prędkość odlewania, Upcast, Contirod, proces ciągłego topienia i odlewania, OFC, ETP, Rautomead

  keywords: oxygen free copper, Upcast, continuous melting and casting process, OFC, ETP, casting speed, Rautomead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania temperatury rekrystalizacji drutów z miedzi w gatunku ETP i OFC
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 11, s. 797–804
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania uwalniania niklu ze stopów miedzi przeznaczonych na wyroby przeciwdrobnoustrojowe
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Sabina Bocheńska, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 11, s. 570–576
 • słowa kluczowe: uwalnianie niklu, miedź przeciwdrobnoustrojowa, stopy miedzi z niklem, sztuczny pot, dwumetyloglioksym (DMG)

  keywords: antimicrobial copper, copper nickel alloys, artificial sweat, dimethyloglyoxime (DMG)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.199/67.2015.11.6

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybaketryjnych powierzchni dotykowych
  AutorzyMonika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2015 R. 60 nr 12, s. 809–813
 • słowa kluczowe: miedź, redukcja katodowa, warstewka tlenkowa

  keywords: cathodic reduction, copper, oxide layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.28

18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania wpływu warunków odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Monika WALKOWICZ, Grzegorz KIESIEWICZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 1, s. 61–64. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57959
 • słowa kluczowe: proces ciągłego odlewania, miedź beztlenowa, miedź elektrolityczna, OFC, ETP

  keywords: oxygen free copper, OFC, electrolytic copper, continuous casting process, ETP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania wpływu zanieczyszczeń w katodach miedzianych na kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych drutów
  AutorzyT. KNYCH, B. SMYRAK, M. WALKOWICZ, M. Malik
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 76–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułBadania wpływu zawartości tlenu w miedzi na kruchość wodorową kabli ognioodpornych
  AutorzyT. KNYCH, B. SMYRAK, M. WALKOWICZ
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 110–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka cech materiałowych i technologicznych miedzi beztlenowej dedykowanej do aplikacji kablowych
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2012 R. 57 nr 4, s. 250–257
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 2, s. 195–200. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57852
 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, mikrodruty, proces ciągłego topienia i odlewania, kable audio-video

  keywords: oxygen free copper, microwires, continuous melting and casting line, audio-video cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka własności drutów miedzianych w gatunku ETP otrzymywanych z katod o różnym poziomie zanieczyszczeń
  AutorzyTadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2011 R. 56 nr 1, s. 9–15. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57039
 • słowa kluczowe: proces ciągnienia, Aurubis, Transkat, temperatura rekrystalizacji, ETP, katoda Cu-CATH-1, katoda Cu-CATH-2

  keywords: drawing process, Cu-CATH-1 cathode, Cu-CATH-2 cathode, Aurubis, Transkat, recrystallization temperature, ETP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDynamic recrystallization of continuous cast copper wire rod and the rapid tensile test
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoWire Journal International. — 2012 vol. 45 no. 11, s. 60–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEwolucja struktury i własności przewodowych stopów AlMgSi w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi
  AutorzyTadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr OSUCH, Monika WALKOWICZ
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2010 R. 55 nr 7, s. 457–463
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: