Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne
2
 • Analiza umacniania się drutów uzyskanych z materiałów wsadowych z miedzi gatunków Cu-OFE i Cu-ETP w procesie ciągnienia
3
 • Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych
4
 • Analiza wpływu prękości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej
5
 • Analiza wpływu składu chemicznego miedzi na podatność do przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej na zimno
6
 • Analiza wpływu składu chemicznego na własności elektryczne miedzi
7
 • Analysis of the antimicrobial copper alloys registered by the environmental protection agency
8
 • Antibiotic resistance, ability to form biofilm and susceptibility to copper alloys of selected staphylococcal strains isolated from touch surfaces in Polish hospital wards
9
 • Antimicrobial properties of selected copper alloys on \emph{Staphylococcus aureus} and \emph{Escherichia coli} in different simulations of environmental conditions: with vs. without organic contamination
10
 • Badania nad miedzią beztlenową do wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice
11
 • Badania nad przemysłową technologią ciągnienia drutów z miedzi na żyły przewodzące kabli teleinformatycznych
12
 • Badania nad technologią wytwarzania kabli teleinformatycznych UTP kategorii 6
13
 • Badania odporności na korozję przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi w atmosferze sztucznego potu
14
 • Badania stanu strukturalnego i własności miedzi beztlenowej otrzymywanej w procesie ciągłego odlewania
15
 • Badania temperatury rekrystalizacji drutów z miedzi w gatunku ETP i OFC
16
 • Badania uwalniania niklu ze stopów miedzi przeznaczonych na wyroby przeciwdrobnoustrojowe
17
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybaketryjnych powierzchni dotykowych
18
 • Badania wpływu warunków odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej
19
 • Badania wpływu zanieczyszczeń w katodach miedzianych na kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych drutów
20
 • Badania wpływu zawartości tlenu w miedzi na kruchość wodorową kabli ognioodpornych
21
 • Charakterystyka cech materiałowych i technologicznych miedzi beztlenowej dedykowanej do aplikacji kablowych
22
 • Charakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne
23
 • Charakterystyka własności drutów miedzianych w gatunku ETP otrzymywanych z katod o różnym poziomie zanieczyszczeń
24
 • Dynamic recrystallization of continuous cast copper wire rod and the rapid tensile test
25
 • Ewolucja struktury i własności przewodowych stopów AlMgSi w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi