Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczneAnalysis of technology production of high purity copper feedstock and wires for electrical purposes / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Tadeusz KNYCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, proces ciągnienia, temperatura rekrystalizacji, miedź wysokiej czystości chemicznej

  keywords: drawing process, recrystallization temperature, high purity copper, chemical purity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.1.22

2
 • Aspekty technologiczne produkcji wyrobów z antyseptycznymi miedzianymi powierzchniami dotykowymi[Technological aspects of the production of copper and copper alloys with antimicrobial properties] / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania zwilżalności powierzchni materiałów metalicznych w aspekcie poprawy jakości wyrobów gotowychStudies on surface wettability of metallic materials in the aspect of improving quality of products / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 62–63. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowe rozwiązania materiałowe i techniczne w zakresie procesów odlewania i walcowania taśm ze stopu Zn-Cu-Ti[New materials and technicals solutions of casting and rolling processes of Zn-Cu-Ti sheets] / P. OSUCH, M. WALKOWICZ, A. MAMALA, T. KNYCH, T. Napióra, S. Pawlicha, R. Sokół // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Optymalizacja własności stopów miedzi dedykowanych na przeciwdrobnoustrojowe powierzchnie dotykowe[Experimental study on optimization of properties of copper alloys for antimicrobial touch surfaces] / Monika WALKOWICZ, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Anna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Małgorzata Bulanda // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Prace rozwojowe nad przemysłową technologią produkcji drutów $Zn-Al$ przeznaczonych do metalizacji natryskowejDevelopment works on industrial technology for production of $Zn-Al$ wires designed for spray metallization / Piotr OSUCH, Monika WALKOWICZ, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Technologiczne aspekty przetwórstwa miedzi i aluminium na cele elektryczne[Technological aspects of plastic deformation of copper and aluminium for electrical application] / B. SMYRAK, T. KNYCH, A. MAMALA, M. JABŁOŃSKI, A. KAWECKI, P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, M. WALKOWICZ, P. OSUCH, K. KORZEŃ // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 57. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ grubości materiału wsadowego i schematu gniotów w procesie walcowania nawrotnego na strukturę i własności mechaniczne blach ze stopu $Zn-Cu-Ti$Impact of input material thickness and deformation scheme in reversing rolling process on microstructure and mechanical properties of the $Zn-Cu-Ti$ alloy sheets / Piotr OSUCH, Monika WALKOWICZ, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Stanisław Pawlicha, Tomasz Napióra, Radosław Sokół // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 62-67. — Bibliogr. s. 66–67

 • słowa kluczowe: blachy, Zn-Cu-Ti, walcarka kwarto-nawrotna, dynamiczna rekrystalizacja

  keywords: dynamic recrystallization, sheets, Zn-Cu-Ti, four-high reversing mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.11

9
 • Wybrane aspekty badań stopów miedzi w zastosowaniach na przeciwdrobnoustrojowe powierzchnie dotykowe[Selected aspects of research of copper alloys in applications for antimicrobial touch surfaces] / M. WALKOWICZ, P. OSUCH, B. SMYRAK, A. MAMALA, T. KNYCH, A. Różańska, A. Chmielarczyk, D. Romaniszyn, M. Bulanda // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 19–20. — M. Walkowicz, P. Osuch, B. Smyrak, A. Mamala, T. Knych – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wybrane zagadnienia z obszaru przetwórstwa miedzi ETP i OF na druty i mikrodrutySelected aspects of cold-working process of ETP and OF copper wires and microwires / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Andrzej MAMALA, Małgorzata ZASADZIŃSKA, Tadeusz KNYCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 82 nr 1, s. 79–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: proces ciągłego odlewania, proces ciągnienia, miedź ETP, miedź OF, proces ciągłego odlewania i walcowania

  keywords: continuous casting, drawing process, continuous casting and rolling, ETP copper, OF copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.1.22