Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianychAnalysis of the copper wire defects resulting from drawing process / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Piotr Czarnecki, Barbara Lipińska // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33. — Bibliogr. s. 33

 • słowa kluczowe: proces ciągnienia, wady wyrobów ciągnionych, wady kształtu i wymiaru drutów, wady powierzchniowe drutów, wady wewnętrzne drutów

  keywords: wires defects, shape and dimension defects of wires, surface defects of wires, internal defects of wires, wires drawing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.1.4

2
 • Badania uwalniania niklu ze stopów miedzi przeznaczonych na wyroby przeciwdrobnoustrojoweResearch on nickel release from copper alloys intended for antimicrobial products / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Sabina Bocheńska, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 105–107. — Bibliogr. s. 106. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania uwalniania niklu ze stopów miedzi przeznaczonych na wyroby przeciwdrobnoustrojoweResearch on nickel release from copper alloys intended for antimicrobial products / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Sabina Bocheńska, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 11, s. 570–576. — Bibliogr. s. 576

 • słowa kluczowe: uwalnianie niklu, miedź przeciwdrobnoustrojowa, stopy miedzi z niklem, sztuczny pot, dwumetyloglioksym (DMG)

  keywords: antimicrobial copper, copper nickel alloys, artificial sweat, dimethyloglyoxime (DMG)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.199/67.2015.11.6

4
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybaketryjnych powierzchni dotykowychStudies on cathodic reduction of oxide layers on copper surfaces with regard to antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 809–813. — Bibliogr. s. 813

 • słowa kluczowe: miedź, redukcja katodowa, warstewka tlenkowa

  keywords: copper, cathodic reduction, oxide layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.28

5
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybakteryjnych powierzchni dotykowychCathodic reduction research on oxide layers formed on copper surfaces with regard to antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Sabina Bocheńska, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 110. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania właściwości materiałowych przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi[A study of material properties of antimicrobial copper alloys] / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Sabina Bocheńska, Tadeusz KNYCH // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Current achievements and future research goals on copper and its alloys as an antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 60

 • keywords: oxidation, copper, touch surfaces, nickel silver

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Parametryzacja cech materiałowych drutów stalowych miedziowanychParameterization of the coppper clad steel wires materials properties / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Dagmara Tatar, Piotr Czarnecki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 1, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133

 • słowa kluczowe: proces ciągnienia, druty stalowe miedziowane, bimetalowe druty CCS, powłoka miedziana, instalacje odgromowe

  keywords: drawing process, bimetallic CCS wire, copper clad steel wire, copper clading, lightning protection system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.1.29

9
 • Sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej[Method and system for manufacturing of wires from oxygen free copper] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ. — Int.Cl.: B22D 11/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220579 B1 ; Udziel. 2014-12-08 ; Opubl. 2015-11-30. — Zgłosz. nr P.393656 z dn. 2011-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220579B1.pdf

 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, kable audio-video, pręt, cienkie druty

  keywords: oxygen free copper, wire rod, audio-video cables, thin wires

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Stopy o różnych zawartościach miedzi i w różnych stanach umocnienia do zastosowań na antybakteryjne powierzchnie dotykowe[Research of cooper alloys with different copper content and different temper used for antimicrobial touch surfaces] / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Sabina Bocheńska, Tadeusz KNYCH // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 161. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The effect of homogenization and interrupted rolling on microstructure and properties of $Zn-Cu-Ti$ rolled sheets / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr OSUCH, Monika WALKOWICZ, Tomasz Napióra, Radosław Sokół // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 59

 • keywords: rolling, Zn-Cu-Ti, low temperature bendig

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ parametrów technologicznych procesu walcowania blach na zjawisko dynamicznej rekrystalizacji stopu $Zn-Cu-Ti$Influence of technological parameters of the sheet rolling process on a phenomenon of a $Zn-Cu-Ti$ alloy's dynamic recrystallization / Piotr OSUCH, Monika WALKOWICZ, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Tomasz Napióra, Radosław Sokół, Sabina Bocheńska // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 63–64. — Tekst pol.-ang.. — P. Osuch, M. Walkowicz, A. Mamala, T. Knych – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ temperatury walcowania na strukturę i własności blach ze stopu Zn-Cu-Ti / Piotr OSUCH, Monika WALKOWICZ, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Tomasz Napióra, Radosław Sokół, Sabina Bocheńska // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 10, s. 508–513. — Bibliogr. s. 513

 • słowa kluczowe: blachy, Zn-Cu-Ti, walcarka kwarto-nawrotna, dynamiczna rekrystalizacja

  keywords: dynamic recrystallization, sheets, Zn-Cu-Ti, four-high reversing mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.10.6