Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania własności elektrycznych miedzi $Cu-OFE$ i $Cu-ETP$ w zakresie temperatur kriogenicznychExperimental study of the electrical properties of OFE and ETP copper at low-temperature / M. WALKOWICZ, A. MAMALA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 77–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa Cu-OFE, ciecze kriogeniczne, reguła Matthiessena, defekty struktury krystalicznej, miedź elektrolityczna Cu-ETP

  keywords: oxygen free copper Cu-OFE, cytrogenic liquids, Matthiessen's rule, crystal defects, electrolytic tough pitch Cu-ETP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identyfikacja własności miedzi w gatunku $Cu-OFE$ i $Cu-ETP$ pod kątem makrostrukturyIdentification of macrostructure of OFE and ETP copper / M. WALKOWICZ, T. KNYCH // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: proces ciągłego odlewania, makrostruktura, miedź beztlenowa Cu-OFE, prędkość odlewania, wydatek wody chłodzącej

  keywords: continuous casting process, macrostructure, oxygen free copper Cu-OFE, casting speed, water cooling flow rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: