Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Walkowicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-1781

ResearcherID: M-6651-2017

Scopus: 36941482400

PBN: 3953864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wpływu prękości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowejAnalysis of casting speed influence on electrical properties and thermal resistance of the wires made of oxygen-free copper / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Monika WALKOWICZ, Grzegorz KIESIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 1, s. 65–67. — Bibliogr. s. 67. — IV Międzynarodowa Konferencja Ciągarska = IV International Conference on Drawing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad miedzią beztlenową do wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechniceA study of oxygen-free copper for the electronics and electrical engineering applications / Monika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK // W: Forum Innowacji Młodych Badaczy [Dokument elektroniczny] : 25–26 listopada 2011, Łódź. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad miedzią beztlenową w gatunku OFE dla wysokozaawansowanej elektroniki i elektrotechniki[Research results of oxygen free electronic copper (OFE) for electronic and electrotechnics applications] / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : Toruń, 16–18.06.2011 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. 109. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania stanu strukturalnego i własności miedzi beztlenowej otrzymywanej w procesie ciągłego odlewaniaInvestigation of the structure and properties of oxygen-free copper obtained during continuous casting process / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 2, s. 70–77. — Bibliogr. s. 77. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57334

 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, ETP, Upcast, prędkość odlewania, Contirod, Rautomead, proces ciągłego topienia i odlewania, OFC

  keywords: oxygen free copper, ETP, Upcast, casting speed, Rautomead, continuous melting and casting process, OFC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania wpływu warunków odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowejAn effect of casting conditions on evolution of the structure of wires made of oxygen-free copper / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Paweł KWAŚNIEWSKI, Monika WALKOWICZ, Grzegorz KIESIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 1, s. 61–64. — Bibliogr. s. 64. — IV Międzynarodowa Konferencja Ciągarska = IV International Conference on Drawing. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57959

 • słowa kluczowe: proces ciągłego odlewania, miedź beztlenowa, miedź elektrolityczna, ETP, OFC

  keywords: continuous casting process, oxygen free copper, ETP, OFC, electrolytic copper

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka cech materiałowych i technologicznych miedzi beztlenowej dedykowanej do aplikacji kablowychCharacteristics of material and technological properties of the oxygen free copper for the cable applications / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Copper metallurgy : 50\textsuperscript{th} anniversary of KGHM Polska Miedź S. A. : 26–28 October 2011, Kraków, Poland : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [et al.]. — Gliwice : IMN, [2011]. — ISBN: 978-83-910092-5-3. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 482, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczneThe characterization of the oxygen free-copper technology production applications for electrical uses / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 2, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57852

 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, mikrodruty, proces ciągłego topienia i odlewania, kable audio-video

  keywords: microwires, oxygen free copper, continuous melting and casting line, audio-video cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka własności drutów miedzianych w gatunku ETP otrzymywanych z katod o różnym poziomie zanieczyszczeńCharacteristics of properties of wires made of ETP copper obtained from cathodes with different levels of pollution / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 1, s. 9–15. — Bibliogr. s. 15. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57039

 • słowa kluczowe: ETP, proces ciągnienia, katoda Cu-CATH-1, katoda Cu-CATH-2, Aurubis, Transkat, temperatura rekrystalizacji

  keywords: ETP, drawing process, Cu-CATH-1 cathode, Cu-CATH-2 cathode, Aurubis, Transkat, recrystallization temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakteryzacja technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów przeznaczonych na cele elektryczne[The characterization of production technology of materials weighing and wires intended for the electrical purposes] / Monika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — Na s. tyt.: creative science – monografia 2011. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-06-7. — S. 148–155. — Bibliogr. s. 154–155. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dynamic recrystallization of continuous cast copper wire rod and the rapid tensile test / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Global continuous casting forum : [proceedings for the 2011 Global continuous casting forum of the Wire Association International] : May 2–5, 2011 Atlanta, Georgia, USA / WAI. — [USA : s. n.], cop. 2011. — S. [1–17]. — Bibliogr. s. [17], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów krystalicznychMethod of shaping a directional structure of crystalline materials / Monika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 11, s. 719–723. — Bibliogr. s. 723. — Odkształcalność metali i stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada, 2011, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Sigma-NOT, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów krystalicznych[Method of shaping a directional structure of crystalline materials] / Monika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [37–38]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Miedź beztlenowa dedykowana do wysokozaawansowanych aplikacji inżynierii elektrycznej i elektrotechnicznej[Oxygen free copper for high-advanced applications of electrical engineering] / Monika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 1 edycja – Częstochowa 19 listopada 2011 r.. Cz. 1, Nauki inżynieryjne. T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — ISBN: 978-83-63058-02-9. — S. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Miedź beztlenowa dla wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice[Oxygen-free copper for high-advanced applications in electronics and electrotechnics] / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Nowoczesne technologie w służbie społeczeństwu XXI w. : I ogólnopolska konferencja naukowa : 4–5 lutego 2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Miedź beztlenowa z technologii DCC-AGH® w technice elektronowej i bezstratnego przesyłu sygnału elektrycznego[Oxygen Free Copper from DCC-AGH® technology permit electrical signal transmission lossless] / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Innowacyjność akademicka – nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości : 28.03.2011, Bielsko-Biała / Akademia Techniczno-Humanistyczna, Centrum Innowacji i Transferu Technologii. — [Bielsko-Biała : s. n.], [2011]. — S. [1–22]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Miedź beztlenowa z technologii DCC-AGH® w wysokozaawansowanych aplikacjach kablowych inżynierii dźwięku i obrazuOxygen-free copper from DCC-AGH® technologies in highly-advanced audio-video cable applications / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: ISSET 2011 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering : May 19–21, 2011, Wrocław, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. l.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-921663-2-0. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Miedź beztlenowa z technologii DCC-AGH® wtechnice elektronowej i bezstratnego przesyłu sygnału elektrycznegoOxygen-free copper from DCC-AGH technology for electron technology and rapid lossless transmission of electric signals / Monika WALKOWICZ, Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK // W: Innowacyjność akademicka – nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości : monografia : praca zbiorowa / pod red. Janusz Juraszek, Aleksander Moczała. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-50-9. — S. 171–200. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oxygen-free copper from DCC-AGH® technologies in highly-advanced audio-video cable applications : [abstract] / KNYCH Tadeusz, SMYRAK Beata, WALKOWICZ Monika // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 2, s. 485–486. — ISSET 2011 : 14th international symposium on Sound engineering and tonmeistering = 14 międzynarodowe sympozjum Inżynierii i reżyserii dźwięku : May 19–21, 2011, Wrocław, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podatność do wyżarzania drutów miedzianych a skład chemiczny katodInfluence of the cathode chemical composition on the annealing susceptibility of wires / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Copper metallurgy : 50\textsuperscript{th} anniversary of KGHM Polska Miedź S. A. : 26–28 October 2011, Kraków, Poland : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [et al.]. — Gliwice : IMN, [2011]. — ISBN: 978-83-910092-5-3. — S. 463–472. — Bibliogr. s. 472. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problematyka kruchości wodorowej miedzi stosowanej na żyły przewodzące w kablach ognioodpornychProblem of hydrogen embrittlement of copper used for conductors in fireproof cables / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 6, s. 218–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź beztlenowa, OFE, ETP, kable ognioodporne, kruchość wodorowa, bezhalogenowe kable, uniepalniacze

  keywords: hydrogen embrittlement, oxygen free copper, halogen free cables, OFE, ETP, fireproof cables, retardans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Research of oxygen free of Upcast® technology for electric and electronic uses / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // World of Metallurgy, Erzmetall : Internationale Fachzeitschrift für Metallurgie ; ISSN 1613-2394. — Tytuł poprz.: Erzmetall. — 2011 vol. 64 no. 1, s. 16–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Research on the influence of the casting speed on the structure and properties of oxygen-free copper wires / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Global continuous casting forum : [proceedings for the 2011 Global continuous casting forum of the Wire Association International] : May 2–5, 2011 Atlanta, Georgia, USA / WAI. — [USA : s. n.], cop. 2011. — S. [1–21]. — Bibliogr. s. [20–21], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Research on the influence of the structural state of Cu-ETP wire rod on the annealing susceptibility of wires / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // Wire Journal International ; ISSN 0277-4275. — 2011 October, s. 60–67. — Bibliogr. s. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Selected aspects of evolution properties of oxygen free copper for high-advanced electrotechnical applicationWybrane zagadnienia oceny własności miedzi beztlenowej pod kątem jej zastosowania w wysokozaawansowanych konstrukcjach elektrotechnicznych / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 9a, s. 285–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=62360

 • keywords: oxygen free copper, wires, continuous melting and casting line, audio-video cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25