Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Barbacki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1967-406X

ResearcherID: A-9695-2013

Scopus: 56007891400

PBN: 900536

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in Poland
2
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
3
 • A combined 2D-3D seismic survey or fracturing geothermal systems in central Poland
4
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal use
5
6
 • Evaluation of possibilities for the utilization of thermal waters for space heating, recreation and balneology in the Busko-Zdrój vicinity
7
 • Geological and technical aspects of geothermal energy utilization in south-east Poland
8
 • Geologiczne i techniczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w południowo-wschodniej Polsce
9
 • Geothermal characteristics of geological complexes in the region of Cracow
10
 • Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w rejonie Buska
11
 • Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnej
12
 • Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa
13
 • Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznych
14
 • Technical aspects of geothermal energy utilization in Małopolska Region
15
 • The problem of the energy efficiency and renewability in applying heat pumps, referring to the European Union Directive
16
 • Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystania
17
 • Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii