Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Barbacki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1967-406X połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-9695-2013

Scopus: 56007891400

PBN: 5e709207878c28a04738edb0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem184131
201911
201811
201711
201611
201522
201411
2013211
201211
2011211
2010211
200911
2008211
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem187101
201911
201811
201711
201611
2015211
201411
201322
201211
2011211
201022
200911
2008211
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18162
201911
201811
201711
201611
201522
201411
201322
201211
201122
2010211
200911
200822
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18513
201911
201811
201711
201611
2015211
201411
201322
201211
201122
2010211
200911
200822
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18144
201911
201811
201711
201611
201522
201411
201322
201211
201122
201022
200911
2008211
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18144
201911
201811
201711
201611
201522
201411
2013211
201211
2011211
201022
200911
2008211
2007111
 • A combined 2D-3D seismic survey or fracturing geothermal systems in central Poland / A. P. BARBACKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 441–445. — Bibliogr. s. 444–445, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-71

2
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal useModel strukturalno-termiczny plutonu Karkonoszy (Sudety, Polska SW) w kontekście technologii wykorzystania ciepła gorących suchych skał (HDR) / Wiesław Bujakowski, Antoni BARBACKI, Maciej Miecznik, Leszek PAJĄK, Robert Skrzypczak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 917–935. — Bibliogr. s. 933–935. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105540/PDF/10267-Volume61_Issue4-13_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: Karkonosze, model strukturalno-termiczny, anomalie termiczne

  keywords: HDR technology, structural and thermal model, Karkonosze Pluton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0061

3
 • Analytical assessment of power of composite flash geothermal systemsAnalityczne formuły do oceny mocy kombinowanych systemów energetycznych z separacją pary geotermalnej / Antoni BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 3, s. 15–28. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.15.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, rozprężanie płynów geotermalnych, moc optymalna, złożone systemy geotermalne

  keywords: geothermal, flash system, optimal specific power, composite unit analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.3.15

4
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in PolandOcena możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu obiegów z separacją pary w polskich warunkach geotermalnych / Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 3, s. 17–29. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.3/geom.2017.11.3.17.pdf

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, siłownie geotermalne, obieg z separacją pary, moc właściwa

  keywords: Poland, geothermal energy, geothermal power plant, flash cycle, specific power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.3.17

5
6
7
 • Evaluation of possibilities for the utilization of thermal waters for space heating, recreation and balneology in the Busko-Zdrój vicinityOcena możliwości wykorzystania wód termalnych w rejonie Buska-Zdroju w ciepłownictwie, rekreacji i balneologii / Antoni P. BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 4, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-04/Geomatics_2008_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, wody termalne, struktura geologiczna, Busko-Zdrój

  keywords: thermal waters, hydrogeothermal parameters, geological structure, Busko region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geological and technical aspects of geothermal energy utilization in south-east Poland / Antoni P. BARBACKI // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2010 vol. 36 no. 1, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2010/barbacki_1-2010.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geologiczne i techniczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w południowo-wschodniej Polsce[Geological and technological aspects of geothermal energy in southern-eastern Poland] / BARBACKI Antoni // W: Postęp w inżynierii środowiska : V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Polańczyk 25 IX–27 IX 2008 / Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska. — Rzeszów : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geothermal characteristics of geological complexes in the region of Cracow / Antoni BARBACKI, Ewelina SARAN // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2015 vol. 24 no. 5A, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: Cracow, geological complexes, geothermal characteristics, ground water reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w rejonie BuskaPossibilities of geothermal water utilization in the Busko area / Antoni P. BARBACKI // W: Geologia stosowana i ochrona środowiska : III krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach Jubileuszu 55-lecia Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach i 15-lecia Hydrogeotechniki : Suchedniów, 15.06.2007 r. / [Przedsiębiorstwo Geologiczne ; Hydrogeotechnika]. — Kielce : PPU DCF, 2007. — ISBN10: 83-907606-7-3. — S. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnejEvaluation of heat storage possibility in large transmission systems cooperating with hybrid sources applying renewable energy resources / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 7, s. 267–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, ciepłownictwo, hybrydowe systemy energetyczne, akumulacja ciepła, straty ciepła, sterowanie mocą dostarczoną, modelowanie matematyczne

  keywords: mathematical modeling, renewable energy, energy storage, heating, hybrid energy systems, power control, energy losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie TarnowaFeasibility assessment of utilizing geothermal energy in Tarnow area / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI, Bartłomiej Radomski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2014 t. 45 nr 12, s. 453–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, OZE, balneologia

  keywords: geothermal energy, district heating, RES, balneology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznychEstimation of demand for heat and required temperature of heat carrier in installation of water snow melting and de-icing of flyover surfaces in Polish climatic conditions / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2015 t. 46 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, zimowe utrzymanie dróg, odladzanie

  keywords: heat exchange, winter road maintenance, de-icing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2015.8.6

15
 • Technical aspects of geothermal energy utilization in Małopolska RegionTechniczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w Małopolsce / Antoni P. BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, ciepłownictwo, zbiornik wód termalnych, baseny termalne

  keywords: heat pumps, geothermal aquifers, space-heating, thermal pools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The problem of the energy efficiency and renewability in applying heat pumps, referring to the European Union DirectiveProblem efektywności i odnawialności energetycznej stosowania pomp ciepła w świetle dyrektywy Unii Europejskiej / Antoni P. BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, energia odnawialna, dyrektywa UE

  keywords: renewable energy, heat pumps, EU directive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystaniaThermal waters in the area of Jędrzejów – energy resources and possibilities of their use / Kinga Wielgus, Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2018 vol. 66 nr 2, s. 118–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/WqGYHB

 • keywords: reservoir parameters, thermal waters, geothermal resources, Jędrzejów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii[The use of the heat capacity of large power distribution systems] / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // W: IV Konferencja wytwórców energii elektrycznej i cieplnej : Skawina, 25–27 września 2013 r.. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: