Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Barbacki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1967-406X połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-9695-2013

Scopus: 56007891400

PBN: 5e709207878c28a04738edb0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • A combined 2D-3D seismic survey or fracturing geothermal systems in central Poland / A. P. BARBACKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 441–445. — Bibliogr. s. 444–445, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-71

2
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal useModel strukturalno-termiczny plutonu Karkonoszy (Sudety, Polska SW) w kontekście technologii wykorzystania ciepła gorących suchych skał (HDR) / Wiesław Bujakowski, Antoni BARBACKI, Maciej Miecznik, Leszek PAJĄK, Robert Skrzypczak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 917–935. — Bibliogr. s. 933–935. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105540/PDF/10267-Volume61_Issue4-13_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: Karkonosze, model strukturalno-termiczny, anomalie termiczne

  keywords: HDR technology, structural and thermal model, Karkonosze Pluton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0061

3
 • Analytical assessment of power of composite flash geothermal systemsAnalityczne formuły do oceny mocy kombinowanych systemów energetycznych z separacją pary geotermalnej / Antoni BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 3, s. 15–28. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.15.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, rozprężanie płynów geotermalnych, moc optymalna, złożone systemy geotermalne

  keywords: geothermal, flash system, optimal specific power, composite unit analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.3.15

4
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in PolandOcena możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu obiegów z separacją pary w polskich warunkach geotermalnych / Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 3, s. 17–29. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.3/geom.2017.11.3.17.pdf

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, siłownie geotermalne, obieg z separacją pary, moc właściwa

  keywords: Poland, geothermal energy, geothermal power plant, flash cycle, specific power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.3.17

5
6
7
 • Evaluation of possibilities for the utilization of thermal waters for space heating, recreation and balneology in the Busko-Zdrój vicinityOcena możliwości wykorzystania wód termalnych w rejonie Buska-Zdroju w ciepłownictwie, rekreacji i balneologii / Antoni P. BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 4, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-04/Geomatics_2008_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, wody termalne, struktura geologiczna, Busko-Zdrój

  keywords: thermal waters, hydrogeothermal parameters, geological structure, Busko region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Geologiczne i techniczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w południowo-wschodniej Polsce[Geological and technological aspects of geothermal energy in southern-eastern Poland] / BARBACKI Antoni // W: Postęp w inżynierii środowiska : V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Polańczyk 25 IX–27 IX 2008 / Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska. — Rzeszów : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geothermal characteristics of geological complexes in the region of Cracow / Antoni BARBACKI, Ewelina SARAN // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2015 vol. 24 no. 5A, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: Cracow, geological complexes, geothermal characteristics, ground water reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w rejonie BuskaPossibilities of geothermal water utilization in the Busko area / Antoni P. BARBACKI // W: Geologia stosowana i ochrona środowiska : III krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach Jubileuszu 55-lecia Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach i 15-lecia Hydrogeotechniki : Suchedniów, 15.06.2007 r. / [Przedsiębiorstwo Geologiczne ; Hydrogeotechnika]. — Kielce : PPU DCF, 2007. — ISBN10: 83-907606-7-3. — S. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnejEvaluation of heat storage possibility in large transmission systems cooperating with hybrid sources applying renewable energy resources / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 7, s. 267–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, ciepłownictwo, hybrydowe systemy energetyczne, akumulacja ciepła, straty ciepła, sterowanie mocą dostarczoną, modelowanie matematyczne

  keywords: mathematical modelling, renewable energy, energy storage, heating, hybrid energy systems, power control, energy losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie TarnowaFeasibility assessment of utilizing geothermal energy in Tarnow area / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI, Bartłomiej Radomski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2014 t. 45 nr 12, s. 453–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, OZE, balneologia

  keywords: geothermal energy, district heating, RES, balneology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznychEstimation of demand for heat and required temperature of heat carrier in installation of water snow melting and de-icing of flyover surfaces in Polish climatic conditions / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2015 t. 46 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, zimowe utrzymanie dróg, odladzanie

  keywords: heat exchange, winter road maintenance, de-icing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2015.8.6

15
 • Technical aspects of geothermal energy utilization in Małopolska RegionTechniczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w Małopolsce / Antoni P. BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, ciepłownictwo, zbiornik wód termalnych, baseny termalne

  keywords: heat pumps, geothermal aquifers, space-heating, thermal pools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The problem of the energy efficiency and renewability in applying heat pumps, referring to the European Union DirectiveProblem efektywności i odnawialności energetycznej stosowania pomp ciepła w świetle dyrektywy Unii Europejskiej / Antoni P. BARBACKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, energia odnawialna, dyrektywa UE

  keywords: renewable energy, heat pumps, EU directive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystaniaThermal waters in the area of Jędrzejów – energy resources and possibilities of their use / Kinga Wielgus, Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2018 vol. 66 nr 2, s. 118–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/WqGYHB

 • keywords: reservoir parameters, thermal waters, geothermal resources, Jędrzejów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii[The use of the heat capacity of large power distribution systems] / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // W: IV Konferencja wytwórców energii elektrycznej i cieplnej : Skawina, 25–27 września 2013 r.. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: