Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Pyzalski, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55769076000

PBN: 3996619

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułCement do zastosowań w obniżonych temperaturach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, PYZALSKI Maurycy, PYZALSKI Michał, ŁÓJ Grzegorz
  DetailsInt.Cl.: C04B 111/76textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407916 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407916A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułCharacterization of waste material after coal enrichment process and research of possible use for building materials production
  AutorzyP. MURZYN, M. PYZALSKI
  ŹródłoSixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharakterystyka popiołów ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2016 vol. 32 iss. 3, s. 149–162. — tekst: https://goo.gl/959aTQ
 • słowa kluczowe: skład chemiczny, skład fazowy, wymywalność, popioły lotne ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych

  keywords: chemical composition, phase composition, biomass fly ash from fluidized bed boilers, leachability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0029

7
 • [referat, 2009]
 • TytułHydration of calcium aluminoferrites from hypothetical $2CaOcdot Al_{2}O_{3}(C_{2}A)$ to $2CaOcdot Fe_{2}O_{3}(C_{2}F)$
  AutorzyPYZALSKI M.-jr., PYZALSKI M.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMetody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA, Michał PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 2, s. 171–175. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/308
 • słowa kluczowe: szkło, popiół lotny krzemionkowy, ekstrakcja chemiczna, metoda Rietvelda

  keywords: glass, siliceous fly ash, chemical extraction, Rietveld method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOdmiany polimorficzne $CaCO_{3}$ jako produkt karbonatyzacji zaczynów cementowych
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Marek GAWLICKI, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2013 t. 29 z. 2, s. 79–88
 • słowa kluczowe: karbonatyzacja, korozja węglanowa, kalcyt, aragonit, vateryt, zaczyn cementowy

  keywords: cement grout, carbonization, carbonate corrosion, calcite, aragonite, vaterite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0014

10
 • [referat, 2016]
 • TytułPredicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditions
  AutorzySTYGAR M., DĄBEK J., DURDA E., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób otrzymywania anhydrytu i koagulantu z odpadów żelazonośnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał, PYZALSKI Maurycy, Browarski Roman, Browarski Piotr, Zając Michał, BRYLEWSKI Tomasz
  DetailsInt.Cl.: C04B 11/05textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412307 A1 ; Opubl. 2016-11-21. — Zgłosz. nr P.412307 z dn. 2015-05-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 24, s. 14-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412307A1.pdf
 • słowa kluczowe: anhydryt, utylizacja odpadów, kompleksowa metoda, koagulant, oczyszczanie wody, odpad żelazonośny

  keywords: anhydrite, complex method, koagulant, water purification, waste recycling, iron-containing waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób otrzymywania cementu bezskurczowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał
  DetailsInt.Cl.: C04B 18/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf
 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non-shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób otrzymywania cementu bezskurczowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Jerzy DYCZEK, Zofia KONIK, Michał PYZALSKI
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229864 B1 ; Udziel. 2018-04-24 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229864B1.pdf
 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non-shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułSposób otrzymywania spoiwa mineralnego o wysokim stopniu uwodnienia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422363 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.422363 z dn. 2017-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 3, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422363A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułStruktura i własności elektryczne spineli manganowo-kobaltowych domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
  AutorzyKRUK A., ADAMCZYK A., Krauz M., RUTKOWSKI P., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T., RĘKAS M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomass
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156
 • słowa kluczowe: popioły lotne, mineralna sekwestracja CO2, karbonatyzacja bezpośrednia gaz–ciało stałe, współspalanie biomasy

  keywords: fly ash, CO2 mineral sequestration, gas-solid carbonation, biomass co-combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0044

17
 • [referat, 2014]
 • TytułWłaściwości spoiw na bazie glinożelazianów wapniowych z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelaza
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ, Michał PYZALSKI, Maurycy PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoEnergia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VII konferencja naukowa : 21–23.05.2014, Szczyrk : streszczenia (abstracts) / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2014]. — S. 54–55
 • słowa kluczowe: glinożelaziany wapniowe, spoiwa specjalne, odpady żelazonośne, zendra, cementy specjalne

  keywords: calcium ferroaluminates, special binders, scrap iron oxides, descaling, special cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ glinianowej fazy szklistej na przemianę polimorficzną $beta-C_{2}S$ w $gamma-C_{2}S$
  AutorzyMichał PYZALSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 393–400. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1115
 • słowa kluczowe: ortokrzemian wapnia, samorozpad, metoda samorozpadowa, metoda Grzymka

  keywords: self-desintegration method, Grzymek's method, calcium orthosilicate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ udziału glinianów i glinożelazianów wapnia na własności lekkiego wiążącego tworzywa ceramicznego
  AutorzyMaurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI
  ŹródłoEnergia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Karpacz 17.09–19.09.2008 r. / red. nauk. Jerzy Duda, Bronisław Weryński ; Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie. — [Warszawa ; Opole : s. n.], [2008]. — S. 131–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ udziału glinożelazianów i glinianów wapnia na własności betonu specjalnego stosowanego w pracach górniczych
  AutorzyMaurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — S. 607–616
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ warunków chłodzenia na proces tworzenia się glinożelazianów wapnia
  AutorzyMichał PYZALSKI
  ŹródłoVII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — S. 70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ warunków syntezy i stosunku molowego $Al_{2}O_{3}/Fe_{2}O_{3}$ na rodzaj powstających glinożelazianów wapnia
  AutorzyMichał PYZALSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 3, s. 266–273. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1028
 • słowa kluczowe: roztwory stałe, dyfrakcja rentgenowska, glinożelaziany wapnia

  keywords: X-ray diffraction, solid solutions, calcium aluminoferrites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [monografia, 2012]
 • TytułZaczyny cementowe w technologiach wiertniczych geologicznego składowania ${CO_{2}}$ : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Alicji Uliasz-Bocheńczyk ; aut.: Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Marek GAWLICKI, Stanisław STRYCZEK, M. Jacek Łączny, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI, Magdalena Cempa, Marcin Michalak, Radosław POMYKAŁA
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 108 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: