Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Pyzalski, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55769076000

PBN: 3996619

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 13
2
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułCement do zastosowań w obniżonych temperaturach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, PYZALSKI Maurycy, PYZALSKI Michał, ŁÓJ Grzegorz
  DetailsInt.Cl.: C04B 111/76textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407916 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407916A1.pdf
3
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułCement do zastosowań w obniżonych temperaturach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Maurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI, Grzegorz ŁÓJ
  DetailsInt.Cl.: C04B 7/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231221 B1 ; Udziel. 2018-10-15 ; Opubl. 2019-02-28. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231221B1.pdf
4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułCharacterization of waste material after coal enrichment process and research of possible use for building materials production
  AutorzyP. MURZYN, M. PYZALSKI
  ŹródłoSixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — S. [1–10]
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharakterystyka popiołów ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2016 vol. 32 iss. 3, s. 149–162. — tekst: https://goo.gl/959aTQ
7
 • [referat, 2009]
 • TytułHydration of calcium aluminoferrites from hypothetical $2CaOcdot Al_{2}O_{3}(C_{2}A)$ to $2CaOcdot Fe_{2}O_{3}(C_{2}F)$
  AutorzyPYZALSKI M.-jr., PYZALSKI M.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 207
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMetody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych
  AutorzyEwelina TKACZEWSKA, Michał PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 2, s. 171–175. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/308
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOdmiany polimorficzne $CaCO_{3}$ jako produkt karbonatyzacji zaczynów cementowych
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Marek GAWLICKI, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2013 t. 29 z. 2, s. 79–88
10
 • [referat, 2016]
 • TytułPredicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditions
  AutorzySTYGAR M., DĄBEK J., DURDA E., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 91
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób otrzymywania anhydrytu i koagulantu z odpadów żelazonośnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał, PYZALSKI Maurycy, Browarski Roman, Browarski Piotr, Zając Michał, BRYLEWSKI Tomasz
  DetailsInt.Cl.: C04B 11/05textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412307 A1 ; Opubl. 2016-11-21. — Zgłosz. nr P.412307 z dn. 2015-05-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 24, s. 14-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412307A1.pdf
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób otrzymywania cementu bezskurczowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał
  DetailsInt.Cl.: C04B 18/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób otrzymywania cementu bezskurczowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Jerzy DYCZEK, Zofia KONIK, Michał PYZALSKI
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229864 B1 ; Udziel. 2018-04-24 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229864B1.pdf
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułSposób otrzymywania spoiwa mineralnego o wysokim stopniu uwodnienia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYZALSKI Michał
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422363 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.422363 z dn. 2017-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 3, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422363A1.pdf
15
 • [referat, 2014]
 • TytułStruktura i własności elektryczne spineli manganowo-kobaltowych domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
  AutorzyKRUK A., ADAMCZYK A., Krauz M., RUTKOWSKI P., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T., RĘKAS M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 143
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomass
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156
17
 • [referat, 2014]
 • TytułWłaściwości spoiw na bazie glinożelazianów wapniowych z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelaza
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ, Michał PYZALSKI, Maurycy PYZALSKI, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoEnergia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VII konferencja naukowa : 21–23.05.2014, Szczyrk : streszczenia (abstracts) / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2014]. — S. 54–55
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ glinianowej fazy szklistej na przemianę polimorficzną $beta-C_{2}S$ w $gamma-C_{2}S$
  AutorzyMichał PYZALSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 393–400. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1115
19
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ udziału glinianów i glinożelazianów wapnia na własności lekkiego wiążącego tworzywa ceramicznego
  AutorzyMaurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI
  ŹródłoEnergia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Karpacz 17.09–19.09.2008 r. / red. nauk. Jerzy Duda, Bronisław Weryński ; Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie. — [Warszawa ; Opole : s. n.], [2008]. — S. 131–145
20
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ udziału glinożelazianów i glinianów wapnia na własności betonu specjalnego stosowanego w pracach górniczych
  AutorzyMaurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — S. 607–616
21
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ warunków chłodzenia na proces tworzenia się glinożelazianów wapnia
  AutorzyMichał PYZALSKI
  ŹródłoVII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — S. 70
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ warunków syntezy i stosunku molowego $Al_{2}O_{3}/Fe_{2}O_{3}$ na rodzaj powstających glinożelazianów wapnia
  AutorzyMichał PYZALSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 3, s. 266–273. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1028
23
 • [monografia, 2012]
 • TytułZaczyny cementowe w technologiach wiertniczych geologicznego składowania ${CO_{2}}$ : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Alicji Uliasz-Bocheńczyk ; aut.: Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Marek GAWLICKI, Stanisław STRYCZEK, M. Jacek Łączny, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI, Magdalena Cempa, Marcin Michalak, Radosław POMYKAŁA
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 108 s.