Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Pyzalski, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55769076000

PBN: 3996619

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
2
 • Cement do zastosowań w obniżonych temperaturach
3
 • Cement do zastosowań w obniżonych temperaturach
4
 • Characteristics and assessment of the suitability of coal-rich mining waste in the production of ceramic building materials
5
 • Characterization of waste material after coal enrichment process and research of possible use for building materials production
6
 • Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych
7
 • Hydration of calcium aluminoferrites from hypothetical $2CaO\cdot Al_{2}O_{3}(C_{2}A)$ to $2CaO\cdot Fe_{2}O_{3}(C_{2}F)$
8
 • Metody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych
9
 • Odmiany polimorficzne $CaCO_{3}$ jako produkt karbonatyzacji zaczynów cementowych
10
 • Predicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditions
11
 • Sposób otrzymywania anhydrytu i koagulantu z odpadów żelazonośnych
12
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego
13
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego
14
 • Sposób otrzymywania spoiwa mineralnego o wysokim stopniu uwodnienia
15
 • Struktura i własności elektryczne spineli manganowo-kobaltowych domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
16
 • The mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomass
17
 • Właściwości spoiw na bazie glinożelazianów wapniowych z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelaza
18
 • Wpływ glinianowej fazy szklistej na przemianę polimorficzną $\beta-C_{2}S$ w $\gamma-C_{2}S$
19
 • Wpływ udziału glinianów i glinożelazianów wapnia na własności lekkiego wiążącego tworzywa ceramicznego
20
 • Wpływ udziału glinożelazianów i glinianów wapnia na własności betonu specjalnego stosowanego w pracach górniczych
21
 • Wpływ warunków chłodzenia na proces tworzenia się glinożelazianów wapnia
22
 • Wpływ warunków syntezy i stosunku molowego $Al_{2}O_{3}/Fe_{2}O_{3}$ na rodzaj powstających glinożelazianów wapnia
23
 • Zaczyny cementowe w technologiach wiertniczych geologicznego składowania ${CO_{2}}$