Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem94963049
202011
20196213
20189117
201712237
201610163
201510424
201410262
20136141
2012141148
2011312
201066
2009413
2008211
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem94345010
202011
20196141
2018927
201712372
201610262
201510532
201410262
2013651
20121486
201133
2010633
2009431
2008211
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem946727
202011
2019633
2018954
201712111
20161055
20151091
20141064
2013624
201214104
201133
201066
200944
200822
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem94688
202011
2019624
2018936
20171212
20161010
20151010
20141010
201366
20121414
201133
201066
200944
200822
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem947123
202011
2019651
2018981
201712102
20161064
20151082
20141073
2013642
20121495
2011321
201066
2009431
2008211
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem947222
202011
2019651
201899
201712102
20161073
20151082
20141073
2013642
20121495
2011321
201066
2009431
2008211
2007111
 • Accuracy of determination of real estate area
2
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements
3
 • Administrative legal borders run along rivers
4
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
5
 • Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
6
 • Analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych
7
 • Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa
8
 • Analiza przeobrażeń wód powierzchniowych płynących w oparciu o mapy historyczne Krakowa
9
 • Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej
10
 • Analiza SWOT/TOWS jako metoda określania kierunków rozwoju przestrzennego
11
 • Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania ziemi, jako narzędzie zarządzania konfliktami przestrzennymi
12
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
13
 • Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example on Poland and Bulgaria
14
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
15
 • Application of modern technologies in spatial planning
16
 • Appraisal of real estate with various functions in the context of sustainable development
17
 • Assessment of valuation methodology for land properties with mineral deposits used in Poland
18
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
19
 • Chosen issues of geodetic science
20
 • Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changes
21
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland
22
 • Conditional model of real estate valuation for land located in different land use zones
23
 • Determination of real estate boundaries of the purposes of subdivision process
24
 • Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example
25
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych