Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9725-5960

ResearcherID: R-7524-2017

Scopus: 56006727500

PBN: 929608

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessment of valuation methodology for land properties with mineral deposits used in Poland / Agnieszka BIEDA, Ewelina WÓJCIAK, Piotr PARZYCH // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2018 vol. 23 no. 2, s. 184–193. — Bibliogr. s. 192–193. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n2/7bieda.pdf

 • keywords: SWOT/TOWS analysis, geological and mining assets, valuation methodology, land properties with mineral deposits, Code for the Valuation of Mineral Assets POLVAL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changesPorównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw / Tomasz ADAMCZYK, Oleksandra Kovalyshyn, Agnieszka BIEDA, Pavlo Kolodiy // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 2, s. 5–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4y0283.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2018.12.2/geom.2018.12.2.5.pdf

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, prawo do rekompensaty, rynki porównywalne

  keywords: property valuation, comparable market, right to compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.2.5

3
 • Conditional model of real estate valuation for land located in different land use zones / Agnieszka BIEDA // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2018 vol. 26 no. 1, s. 122–130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-16. — tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2018.26.issue-1/remav-2018-0010/remav-2018-0010.xml

 • keywords: real estate valuation, areas of different land uses, land use of the property, conditional model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/remav-2018-0010

4
 • Spatial planning as a tool for protection of mineral springs in Poland / Agnieszka BIEDA, Anna BIEDA // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 51–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • keywords: health resort, local land use plan, mineral springs, Lesser Poland Province

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Spatial planning in localities with special historic values on examples of Poland and SlovakiaPlanowanie przestrzenne w miejscowościach o szczególnych walorach zabytkowych na przykładzie Polski i Słowacji / Agnieszka BIEDA, Katarína Pukanská, Bartosz Sala // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 1, s. 5–27. — Bibliogr. s. 24–26, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/A3QDqt

 • słowa kluczowe: ochrona zabytków, UNESCO, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ochrona wartości kulturowych, Lewocza, Lanckorona

  keywords: UNESCO, protection of monuments, protection of cultural values, local development plan, Levoča, Lanckorona

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.1.5

6
7
8
9
 • Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w szacowaniu wartości nieruchomościApplication of spatial information systems in real estate valuation / Agnieszka BIEDA // W: Internet : informacja przestrzenna = Internet : spatial information / red. Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. — ISBN: 978-83-815-8157-8 ; e-ISBN: 978-83-815-8158-5. — S. 25–35. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: